Sikker bruk av diisocyanater

8. jun 2023, kl. 09.30–13.30
Digitalt kurs på Teams 1500,-

Webinar/teamskurs for dem som skal gjennomføre opplæring i sikker bruk og håndtering av diisocyanater.

Vi gir 50 % rabatt for deltakere utover en fra samme bedrift. Dvs. at en person betaler full pris, mens deltaker 2, 3, osv får halv pris. Gi beskjed i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

_____________________________

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Bedriftene kan ha egne fagpersoner eller benytte sin BHT til å gjennomføre denne opplæringen. I dette webinaret vil du få informasjon om hva opplæringen bør inneholde og hvordan den kan legges opp. Arbeidstilsynet vel delta i deler av kurset og svare på spørsmål.

I dette webinaret vil du få informasjon om diisocyanater, hva opplæringen bør inneholde og hvordan den kan legges opp. Arbeidstilsynet vel delta i deler av kurset og svare på spørsmål.

Målgruppe er fagpersoner i bedriftene og eksterne opplæringsaktører slik som BHT`er.

PROGRAM

Tema

Ansvarlig

Introduksjon

 

Restriksjon om bruk av di-isocyanater

  • Bakgrunn for restriksjoner i bruk av di-isocyanater i EU og Norge
  • Regelverk i EU og Norge
  • Hvem omfattes av kravene?

 

 

Thomas Brønnum PUR-gruppen, Norsk Industri

Abdulqadir Mohamad Suleiman, Arbeidstilsynet

Grunnleggende di-isocyanatkjemi

  • Di-isocyanatkjemi, kjemiske reaksjoner og matriser
  • Viktig terminologi
  • Isocyanatbruk /-forbruk

Thomas Brønnum, PUR-gruppen, Norsk Industri

Innhold og oversikt over opplæringsmodulene

Torstein Tærum, NHO og Hans Thore Smedbold, NYF

Tiltakshierarkiet, muligheter og begrensninger i effektiv eksponeringskontroll

 Hans Thore Smedbold, NYF

Planlegging og forberedelse til opplæring

Praktisk gjennomføring av kurs

Torstein Tærum, NHO og Hans Thore Smedbold, NYF

Diskusjon og kurs evaluering

 

Les mer og bestill materiell her

Les hva Arbeidstilsynet sier til krav om opplæring