Norsk Industri Olje & Gass: Åpent bransjemøte og årsmøte

19. apr 2023, kl. 13.00–17.45
Næringlivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Program for bransjemøtet

13.30 Kaffe/registrering

14.00 Åpning og velkommen
Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker
v/ Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

14.15 Guideline for scope 3 rapportering, GHG (Greenhouse gas protocol)
v/ Dag Bekkelund, Bilfinger leder av arbeidsgruppe for "Scope 3"

14.25 Utlysninger, støtte til Næringslivet fra Forskningsrådet
v/ TBN, Forskningsrådet

14.35 Spørsmål til innledere

14.45 Samhandling og nye muligheter med digital innovasjon
v/ Brede Lærum, Equinor og Tormod Tønnesen, Offshore Norge

15.15 Pause

15.45 Olje & Gass, Hydrogen, Havvind og kraftsituasjonen
v/ Amund Vik, Olje- og Energidepartementet

16.15 Prosjektportefølje og leverandørkjeden
v/ Sturla Magnus, Aker Solutions

16.45 Havvind-status for NCS og «Samarbeidsforum for havvind»
v/ Knut Erik Steen og Yngve Børstad, Norsk Industri

17.10 Oljeindustrien, globalt og lokalt, framtidsutsikter
v/ Jarand Rystad, Rystad Energy

17.45 Avslutning

18.30 Aperitif og middag på Hotel Bristol