Norpart Forum seminar

15. jun 2023, kl. 10.00–16.00
Raufoss Industripark, Bygning 5

Norpart Forum arrangerer sitt årlige seminar på Raufoss. Arrangementet er i samarbeid med NCE Manufacturing.

Programmet er under utvikling:

  • Handelspolitikk og Inflation Reduction Act (IRA),
    v/ Tyri Stugu, NHO og (med forbehold) Nærings- og fiskeridepartementet
  • Automotive trends og nytt fra Fordonskomponentgruppen (FKG),
    v/ Gabriella Virdarson og Peter Bryntesson, FKG
  • Linda Nyquist Evenrud, leder av Norpart Forum
  • Omvisning på læringsfabrikken
  • Nettverking og mingling