Kjemikaliedagene 2023

24. mai 2023 til 25. mai 2023
Clarion Hotel The Hub, Oslo

Programmet begynner å ta form! Kjemikaliedagene vil gjennomføres i flotte omgivelser på Clarion Hotel The Hub midt i Oslo sentrum.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kommer og sier litt om Regjeringens syn på kjemikaliepolitikken nasjonalt og europeisk. EU-kommisjonen er invitert og det kommer representanter fra europeisk industri som vil si litt om konsekvenser for næringslivet.

Det har skjedd mye på regelverkssiden siden sist vi møttes og både REACH, CLP, Produktregisteret og sikkerhetsdatablader vil bli berørt. Vi får også mange praktiske eksempler fra bedrifter som er nyttig å få med seg. I tillegg er myndighetenes ulike kjemikalietilsyn er et viktig tema, hvor mange av dere sikkert har vært involvert.

Meld deg på allerede nå, da det er begrenset med plasser!

Program dag 1

10.00: Velkommen
v/ fagsjef Cecilie R- F Skarning, Norsk Industri

10.10: Regjeringens syn på kjemikaliepolitikken nasjonalt, europeisk og globalt
v/ klima- og miljøminister Espen Barth Eide

10.30: (Innlegg kommer)

11.15: Kaffe

11.30: Innlegg CEFIC -Regulatory issues REACH, CLP
v/ Steven van de Broeck, CEFIC, Eurometaux

12.15: Innlegg Chemicals Management
v/ Policy Officer Ainhoa Gonzalez, Eurometaux

13.00: Lunsj

14.00: Nye fareklasser og merkekrav i CLP
v/ sjefingeniør Ingunn Correll Myhre, Miljødirektoratet

14.30: Downstream user perspective on the use of NAMs in a regulatory and sustainable context
v/ Group Chief Toxicologist Johnny Kvernstuen, Jotun

15.00: Kaffe

15.30: Krav til brukere av diisocyanater
v/ seniorrådgiver Liv Stephanie Bantle Haug, Arbeidstilsynet

15.50: Programpost kommer

16.10: Opplæringsmateriell
v/ Rådgiver Torstein Tærum, Norsk Industri

16.20 - 16:50: Restriksjonshjørnet - sentrale restriksjoner som er i prosess under REACH
v/ Seksjonsleder Anne Line Filtvedt, Miljødirektoratet

17.00: Avslutt

18.00: Aperitiff

19.00: Middag på hotellet

Program dag 2

09.00: Status fra Produktregisteret
v/ Seksjonsleder Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet

09.20: Notifisering til Poison centers og arbeidet i forbindelse med Produktregisteret
v/ Regulatory Service Advisor Liv Marte Føllesdal, Dynea

09.40: Kaffe

10.00: «Partnership for the Assessment og Risk from Chemicals; et viktig EU initiativ for regulering og overvåking av kjemikalier i framtiden»
v/ seniorforsker Birgitte Lindeman og avdelingsdirektør Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet

10.45: REACH restriksjon av syntetsiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
v/ sjefingeniør Tor Øystein Fotland og Miljødirektoratet

11.30: Lunsj

12.30: Nytt fra DSB, det grønne skiftet og tilsyn
v/ sjefingeniør Trond Carlsen, DSB

13.00: Tilsyn med fokus på autorisasjon
v/ Sjefingeniør Abdulqadir Suleiman, Arbeidstilsynet

13.20: Kjemikalietilsyn
v/ sjefingeniør Alexander Kristiansen, Miljødirektoratet

13.40: Kaffe

14.00: Oppdaterte sikkerhetsdatablader 
v/ Arbeidstilsynet (person ikke bekreftet)

14.30: Sikkerhetsdatablader– erfaringer med nye krav
v/ Jan Borgeraas, Yara