Infomøte om "Human and organisational performance (HOP)"

8. jun 2023, kl. 13.30–15.00

Hva er Human and organisational performance (HOP) og hvorfor er det nyttig for din bedrift? Velkommen til møte om "En ny tilnærming til sikkerhet - HOP i praksis"!

På møtet får du presentert det nye materialet. Målet med prosjektet er å bedre sikkerheten i industrien gjennom å bygge på det gode arbeidet som har vært gjort og samtidig tenke litt nytt og annerledes.

Møtet foregår på Teams og er åpent for alle interesserte.

HOP (Human and organisational performance) bygger på fem prinsipper som utgjør et grunnlag for hvordan vi kan tenke rundt måten folk gjør jobben sin på, hvordan vi tenker rundt feil og feilhandlinger, og hvordan vi kan tenke rundt læring og forbedring. HOP kan hjelpe din virksomhet å se ting på en ny måte, og bidra til å finne bedre løsninger og skape bedre resultater.

De fem grunnprinsippene i HOP er:

  • Det er vanlig å gjøre feil
  • Skyld løser ingenting
  • Læring er avgjørende for forbedring
  • Omstendighetene former atferd
  • Hvordan du responderer betyr mye

> Les mer om Human and organisational performance (HOP)