IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

8. jun 2023, kl. 09.30–15.30
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Gratis Påmeldingsfrist 5. juni

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening farlig avfall (NFFA) arrangerer et årlig seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

Seminaret skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene.

Programmet rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for påmelding fra andre IED-anlegg og statsforvalterne. Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning. 

Programmet er under utarbeidelse og vil bli publisert i god tid før seminaret.