Designindustriens Bærekraftsmøte

4. mai 2023, kl. 09.00–12.00
Fysisk og digitalt

Møtet blir hybrid hvor man kan være med enten fysisk eller digitalt.

Del 1 (09:00-09:45)
Regelverksendringer i Europa og Norge: hva er nytt, og hva kommer?

Del 2 (10:00-10:45)
Bærekraftsutveksling: Medlemsbedrifter presenterer sitt bærekraftsarbeid

Del 3 (11:00-12:00)
Miljøkrav i offentlige anskaffelser: hva ønsker bransjen seg?

Felles lunsj for de fremmøtte.

Lurer du på noe om Bærekraftsmøtene, har forslag til tema eller ønsker å holde presentasjon? Ta gjerne kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien