Arbeidstidsforum vår 2023

26. apr 2023, kl. 09.00–15.00
Gardermoen
795,- (kun for medlemmer)
Klokke og kalender

Foto: AdobeStock

Norsk Industri inviterer medlemmer til Arbeidstidsforum.

Vi tar for oss følgende tema:

  • Arbeidsperioder som passerer døgnskillet – gjennomgang av dom fra Borgarting Lagmannsrett av 28.06.2021
  • Er kurs arbeidstid?

Vi tar gjerne innspill om det er noen temaer bedriftene ønsker seg. Sendes til info@norskindustri.no.

Arrangementet er kun for medlemmer. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.