Arbeidsgiver 2023

19. apr 2023, kl. 09.15–12.00
Digitalt
600,-
Arbeidsgiver 2023

Fra venstre: Nina Melsom (Direktør arbeidsliv og tariff NHO), Øystein Dørum (Sjeføkonom NHO), Nora Køber Garvoll (Advokatfullmektig Norsk Industri), Carla Botten-Verboven (Direktør Norsk Industri), Linn Catrine Sjølund (Advokat Norsk Industri), Marte Mjøs Persen (Arbeids- og inkluderingsminister), Tor Olav Carlsen (Partner BAHR), og Tarjei Thorkildsen (Partner BAHR), deltar på Arbeidsgiver 2023. Foto: Nors Industri, Regjeringen, NHO, BAHR

Når resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret foreligger, skal mange bedrifter i gang med lokale forhandlinger. Arbeidsgiver 2023 er en lukket arena for våre medlemmer hvor vi analyserer årets mellomoppgjør, og gir konkrete råd og tips til de lokale forhandlingene. Dette er særdeles nyttig både for bedriftens ledelse og for HR.

Kun for medlemmer!

Årets Arbeidsgiverkonferanse gjennomføres digitalt. Lenke til deltakelse blir sendt ut i forkant av arrangementet.

Formålet med Arbeidsgiver 2023 er å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet til de lokale lønnsforhandlingene. Her analyserer vi oppgjøret, drøfter utfordringene og løsningene, og kommer med innspill til hvordan man skal gripe an de lokale forhandlingene i praksis. Konferansens overordnede mål er å bevare og styrke industriens konkurranseevne fremover.

Avbestillingsfrist er 12. april. Blir du forhindret fra å delta, kan en annen person fra bedriften delta.

Arrangementet er kun for medlemmer. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.

Program

09.15: Velkommen
v/ Carla Botten-Verboven, direktør, Norsk Industri

09.20: Lønnsutvikling og betydningen for norsk økonomi
v/ Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO

09.35: Årets lønnsoppgjør
v/ Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff, NHO

  • Spørsmål fra deltakerne

10.00: Arbeidslivspolitikk
v/ arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  • Spørsmål fra deltakerne

10.30: Pause

10.45: Lokale forhandlinger
v/ Linn Catrine Sjølund, advokat og Nora Køber Garvoll, advokatfullmektig, Norsk Industri

  • Bruken av de fire kriterier
  • Betydningen av mellomoppgjøret i de lokale forhandlingene
  • Gjennomgang av spørsmål og svar fra vakttelefonen (anonymisert)
  • Kommende tilpasningsforhandlinger/justeringsforhandlinger på Norsk Industris overenskomster 
  • Spørsmål fra deltakerne

11.15: Arbeidsrettsåret 2022/2023
v/ Tarjei Thorkildsen, partner, og Tor Olav Carlsen, partner, BAHR

  • Spørsmål fra deltakerne

12.00: Avslutning