Konferanser og seminar

Offshore Strategikonferansen 2023

7. feb 2023 til 8. feb 2023 Clarion Hotel Energy, Stavanger

Norges viktigste møteplass for leverandørindustrien!

Offshore Strategikonferansen er Norsk Industris årlige fora for olje og gass- og havvind-bransjen. Her samles leverandører, operatører og myndighetene for å drøfte fremtiden på norsk sokkel, samt strategiske grep for å styrke og videreutvikle leverandørindustrien. OSK sitt kjennetegn er kombinasjonen av et sterkt faglig program, og en utmerket nettverksarena.

På dagsorden i 2023 er "Norsk sokkel - energisikkerhet og verdiskaping".

> Gå til konferansens hjemmeside