Kurs, Designindustrien

Kurs i EPD - miljødeklarasjoner

24. jan 2023, kl. 12.00–14.00 Digitalt, via Teams
Medlem: 4000,- (per person)
Påmeldingsfrist 23. januar

Foto: Canva.

Kurset i EPD – miljødeklarasjoner innebærer både teori og praktisk arbeid med å utarbeide en EPD i Designindustriens EPD-generator. Siste del av kurset består av bedriftsspesifikk rådgivning fra LCA.no. Tidspunkt for siste del avtales separat for hver bedrift.

- Interessen for transparent miljøinformasjon er sterkt økende. Tredjepartssertifiserte og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. For å nå målene vi har satt i Parisavtalen, trenger vi tall for å måle status for miljøpåvirkning. Vår EPD-generator gjør akkurat dette, sier Designindustriens fagsjef Ida Oppen.

EPD (Environmental Product Declaration) er en metode som brukes for å systematisere forståelsen av hvilken miljøbelastning et produkt, en komponent eller en tjeneste gir på en objektiv måte. EPD blir i dag mye brukt i møbelbransjen. Dette er et kurs Designindustrien - Norsk Industri har utviklet i tett samarbeid med dyktige fageksperter i LCA.no og EPD Norge.

Målgruppe: Kurset passer for deg som kjenner litt til EPD og LCA fra før, men som trenger mer forståelse av hva som ligger bak og hvordan det kan brukes i praksis. Deltakerne får et kursbevis som minst to personer i bedriften må ha for å være kvalifisert til å lage EPDer for sine produkter.

Hvorfor bruke EPD? Det er et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele verdikjeden, og gir nødvendig miljødokumentasjon i henhold til kundens krav. Det gir tall på klimafotavtrykk, energiforbruk og resirkulert innhold. EPD er et miljømerke type III og basert på ISO-standard 14025.
Les mer om miljømerker i offentlige anskaffelser her.

Slik brukes EPD-generatoren i produktutvikling 

Eksempler på bedrifter som bruker EPDer. Foto: EPD Norge.

Kurs er en medlemsfordel

Det er ressurskrevende, både økonomisk og på andre måter å utvikle en EPD. Designindustrien tilbyr derfor medlemmene tilgang til EPD-kalkulatoren. For å bruke verktøyet er det pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. Hver person må sende minst to personer på kurs. Medlemmer som tilslutter seg Designindustriens EPD-kalkulator kan delta på felles kursing. Ikke medlem? Sjekk ut medlemskap her.

Avbestillingsregler: Inntil 2 uker før kursdatoen: Gratis avbestilling, Etter 2 uker før kursdato: 50 % av kursbeløpet faktureres, Etter 1 uke før kursdato: 100 % av kursbeløpet faktureres.

 

TENTATIV AGENDA

12.00:  DEL 1.1  Intro

  • Bærekraft og EPDer, Ida Oppen, Designindustrien Norsk Industri
  • Krav og prosedyrer, Børge Heggen Johansen, EPD-Norge
  • Hva er LCA og EPD?, Caecilia Wernersen, LCA.no

12.50:  Pause

13.00:  DEL 1.2  EPD-kalkulatoren

  • Presentasjon av EPD-generatoren, Hvordan lage EPD, Caecilia Wernersen, LCA.no

13.40:  DEL 1.3  Oppsummering

  • Informasjon om videre prosess og FAQ

DEL 2, ca 2 uker etter kurset

Inntil 3 timer bedriftsspesifikk gjennomgang. Tidspunkt avtales separat mellom hver bedrift og LCA.no. Før DEL 2 jobber kursdeltakerne med verktøyet. Gjennomgangen gir svar på spørsmål som dukker opp underveis.

Kurset kvalifiserer deltagerne til å legge inn opplysninger (material-, prosess-, transport- og energi) i EPD-kalkulatoren, og kontrollere EPD-en som lages. Deretter er det EPD Norge som godkjenner opplysningene. Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltakendebedrift lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no.  

Vil du vite mer om EPD og bærekraft? Ta kontakt med meg!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien