Konferanser og seminar

Fokus på likestillingsområdet og arbeidsgivers plikt

20. jan 2023, kl. 09.30–11.00 Digitalt informasjonsmøte (på Teams)
Gratis

Fra 1. januar 2020 fikk vi økt fokus på likestillingsområdet, noe alle arbeidsgivere plikter å jobbe aktivt med for å fremme.

Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Bli med på webinaret hvor vi vil gå gjennom hva Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) betyr for bedriftene. Vi får høre Elkem og Equinors erfaringer med rapporteringen samt om hvordan Vertikal service jobber for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

> Mer om ARP finner du her 

Program

10.00: Velkommen
v/ Pernille Vogt i Norsk Industri

10.05: Hva innebærer Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og hvilke erfaringer har vi og bedriftene så langt med dette kravet?
v/ Mariette Christophersen Bøe, NHO

10.25: Elkems erfaringer, samt gode råd til de som skal i gang
v/ Mandisa Riksfjord, Elkem (innlegget blir på engelsk)

10.40: Equinors erfaringer, samt gode råd til de som skal i gang 
v/ Therese Sørli Stange Fuglesang og Kristine Rønneberg, Equinor

10.55: Erfaringer med seksuell trakassering på arbeidsplassen
v/ Stine Veie Haug, Vertical service

11.10: Spørsmål fra deltakerne

11.15: Slutt