Konferanser og seminar, Havbruksleverandørene, Maritim

Verftskonferansen 2022

1. nov 2022 til 2. nov 2022 Scandic Parken Hotell, Ålesund
Banner Verftskonferansen 2022

Verftskonferansen er maritim nærings viktigste møte- og mingleplass med over 400 næringsaktører i salen. Vi fortsetter med Ålesund som arena og ser fram til å presentere et meget aktuelt program.

Les også: Klart for Verftskonferansen 2022!
Overnatting

Deltaker bestiller og betaler selv hotellrom. Husk at hotellene i Ålesund raskt fylles opp, det er en god ide å være tidlig ute! Gå inn på scandichotels.com, bruk bookingkode: BVER301022. Bestillingsfrist: 16.10.22.

Deltakerpris for konferansen finner du i påmeldingsskjemaet.

Program tirsdag 1. november

09.00 Registrering
10.00 Åpning av konferansen
10.05 Fiskeri og havminister Bjørnar Selnes Skjæran
10.20 Geir Bjørkeli, Styreleder Maritim Bransjeforening, Norsk Industri

Eksport og internasjonalisering

10.40 Norsk maritim eksport – tall & fakta Erik Jacobsen, direktør, MENON
11.00 Norsk maritim eksportstrategi Arvid Moss, styreleder, Nasjonalt Eksportråd
11.15 Erfaringer fra eksportfremmende aktiviteter Daniel Garden, klyngeleder, GCE Blue Maritime Cluster
11.30 Pause - besøk til utstillerne - politikerhjørnet  
12.00 Status and developments in the European Maritime industry Christof Tygat, Managing Director, SEA Europe, Brussels
12.25

StudioVerft: Norsk maritim eksport 2030.
- Hvilke resultater kan forventes og hvordan kan næringen engasjere seg?
Samtale med næringsledere og politikere

Heidi Nakken, leder bærekraft og samfunnskontakt, ÅKP
13.00 Lunsj  

Muligheter og konkurranseulemper

14.00 De store linjene Erik Tønne, analysesjef, Clarksons Platou
14.20 Er Norge i rute med det grønne skifte? Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirekoratet
14.45 Standardiserte fartøy – nye muligheter for norske verft og utstyrsleverandører Anette Bonnevie Wollebæk, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Maritime
15.05 Sedimenter – intet gull å hente her! Øystein Matre, adm. dir., Westcon
15.30 StudioVerft: Konkurranseulemper i norsk maritim industri.
Samtale med politikere, verfts- & næringsledere
Stål Heggelund, bransjesjef, Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene, Norsk Industri
16.00 Pause med forfriskninger  
16.15 "Kunsten å oppdra en verdensmester" Gjert Arne Ingebrigtsen
19.00 Aperitiff og festmiddag  


Program onsdag 2. november

Maritim + havbruk = sant?

09.05 Akvakulturnæringen er på full fart til å bli reparasjons- og service verftenes' viktigste maritime kunde Anders Stoltz-Rasmussen, daglig leder, Frydenbø Industri Blokken
09.30 Framtidens havbruk krever sterke maritime verdikjeder Roy Reite, CEO, SalMar Aker Ocean
09.50 Norsk skipsdesign setter ny standard for bærekraftig akvakultur og fiskeri Mats Nygaard Johnsen, CEO, NSK Shipdesign
10.10 Skaleringsfordeler gjennom samordnet innovasjon og utvikling  
10.25 Akvakulturteknologi innen framtidens fiskeri  
10.50 StudioVerft: Blir havbruksnæringen den nye "olja"?
Samtale med næringsledere
Stål Heggelund, bransjesjef, Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene, Norsk Industri
11.15 Pause - besøk til utstillerne - politikerhjørnet  

Rekruttering og kompetansebehov

11.50 Kompetanse, mangfold og rekruttering - status i næringen  
12.05 Dette må gjøres for å dekke den maritime bransjes rekrutterings- og kompetansebehov Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse, Norsk Industri
12.20 Tanker om rekruttering og kompetanseutvikling i nord Eilif Aslak Gabrielsen, Maritim Forum Nord
12.40 StudioVerft: Kompetanse og rekruttering A til Å.
Samtale med næringsledere
Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse, Norsk Industri
13.15 Lunsj