Konferanser og seminar, Teko

Ulldagen 2022

13. okt 2022, kl. 10.00–16.30 Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo
Påmeldingsfrist 6. oktober
Sauer på fjellet

Foto: Grethe Ringdal.

Ulldagen er en møteplass for aktører i hele verdikjeden for ull fra sauebønder til industriaktører til forskning og annen bruk av ull. Ulldagen arrangeres av Norilia og Norsk Industri.

Velkommen til årets Ulldag som starter med registrering og kaffe klokken 0930

Programmet starter klokken 10 med demonstrasjon av saueklipping på plassen foran Næringslivets Hus. Vi har fått med oss leder for Nortura Klyppeteam, Eirik Kolbjørnshus, og saueklipper Ruth Jane Rossevatn, som viser og forklarer oss om saueklipping, saueraser og ulike typer ull i Norge.

09.30

Registrering og kaffe
10.00

Velkommen til Ulldagen!  

 
 • Innledning til dagen
 • En hyllest til sauen! Anna Blix er biolog og forfatter og har latt seg fascinere av den norske sauens historie, hvor viktig den har vært for landet vårt opp gjennom historien og hva vi nå kan være i ferd med å miste, og vil dele noen av disse tankene og perspektivene med oss! 
 • Saueklipping
  Vi har fått med oss leder for Nortura Klyppeteam, Eirik Kolbjørnshus, og saueklipper Ruth Jane Rossevatn, som forklarer og viser oss om saueklipping, saueraser og ulike typer ull i Norge
11.30 Enkel lunsj
12.10 Fremtidsutsikter for ull  
 
 • Tilgang på norsk kvalitetsull har vært mye diskutert det siste året. Hvordan vil utviklingen bli fremover? Temaet vil bli belyst og diskutert gjennom innlegg fra landbruket og industriens side samt fra politisk hold.
 • Både av hensynet til miljø, forbrukere og ullindustri må retningen på EUs miljøarbeid korrigeres, - men hvordan?
  Ingun Grimstad Klepp, professor og forsker i klær og bærekraft, OsloMet/SIFO
 • Tilgang på norsk kvalitetsull – status og utfordringer
  v/Arnstein Digernes Rauma Ullvarefabrikk, Røros Tweed
 • Hvordan kan vi jobbe sammen politisk for å bedre tilgangen på norsk kvalitetsull?
  v/Jenny Klinge, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
13.30 Pause
14.00 Innovasjon, forskning og utvikling
 
 • +Lab – en brobygger mellom næringslivet og FoU-miljøene
  v/Anita Cecilie Drabløs daglig leder +Lab
 • Pål Olimb fra Alfa Sko skal snakke om utviklingen av den tekniske vinterstøvelen Stad som er laget av norsk ull vevet hos Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
 • Kari Wastelayer® Trøye i 30% Resirkulert Merinoull. Hvordan har det gått og hvilke utfordringer har man støtt på?
  v/Rebecca Johansson, ESG Manager, Active Brands
 • Sirkulærprosjekt Ull er videreført og har gitt lovende resultater siden siste Ulldag og vi får en oppdatering.
  v/Kjersti Kviseth, konsulent Design2025
15:30 Pause
15.50 Forskning forteller
 
 • Regenerated Wool Project. Update and next step,
  v/Issam Yousef Monsóre, R&D Manager, Helly Hansen
 • Hvordan bidrar sauens beiting til fellesgoder som biologisk mangfold, redusert oppvarming i atmosfæren og lagring av karbon?
  Margaret Eide Hillestad, prosjektleder hos Agri Analyse vil belyse temaet med utgangspunkt i forskningsprosjekt med beitende husdyr i Oppdal
16:25 Oppsummering og avslutning
16.30  Middag på Tatakii Asian rett over gaten