Konferanser og seminar

Medlemsmøte Påbyggerne

24. okt 2022 The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Program

10.45  Velkommen
v/ styreleder Kjetil Dale påbyggergruppen i Norsk Industri.

  • Hva jobber gruppen med for øyeblikket
  • Orientering fra kontaktmøtene med Norsk Industri og Statens vegvesen

11.05  Orientering fra advokatene i Norsk Industri

  • Lokale forhandlinger
  • Endringer i arbeidsmiljølovene

11.30  Hvordan vil den økonomiske fremtidsutsikten være i året som kommer?
v/ Knut Sunde, direktør industripolitisk avdeling, Norsk Industri

12.00 Lunsj i utstillingen

> Transport & Logistikk

13.00  TS0 og TS1

13.00  Styreleder Kjetil Dale ønsker velkommen til sesjon om TS 0 og TS 1

13.05  Statens vegvesen går gjennom de erfaringer de har med innsending av dokument til TS0 – det blir her en gjennomgang av gjentatte feil som blir oppdaget i TSO og som forsinker prosessen med godkjenning. I denne sesjonen er det ønske om at vi retter fokus på hvordan vi med en riktig prosedyre og korrekt innsending av dokumentasjon letter arbeidet i TS 0 og således ungår forsinkelser og feil.

Hvordan få en smidigere godkjenning i TS0? Erfaringer fra Statens vegvesen?
v/ Torunn Lodgaard, ny leder for dokumentgodkjenning TS0 i Statens vegvesen

Statens vegvesen vil stille også med 4 andre representanter under dette innlegget for å eventuelt kunne utdype.

15.00  Oppdatering på Vecto CO2 – samt informasjon om forordning 2022/1362 – tilhengere

15.30  Veien videre 
- Samarbeidet mellom Påbyggergruppen i Norsk Industri, Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening ( BIL) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

  • Kjetil Dale, styreleder, Påbyggergruppen i Norsk Industri
  • Tore Lillemork, teknisk direktør Bilimp­ortørenes Landsforening  
  • Knut M. Breivik, avdelingsleder drift og utvikling, Norges Bilbransjeforbund
  • Representant NLF