Konferanser og seminar

Informasjon om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

21. okt 2022, kl. 10.00–11.00 Digitalt (Teams)

Fra 1. januar 2020 ble bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) på likestillingsområdet styrket. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

På dette webinaret vil vi gå gjennom hva ARP betyr for bedriftene, samt at vi får høre noen erfaringer.

> Mer om ARP 

Program

10.00: Velkommen
v/ Pernille Vogt i Norsk Industri

10.05: Hva innebærer Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og hvilke erfaringer har vi og bedriftene så langt med dette kravet?
v/ Mariette Bøe, NHO

10.25: Elkems erfaringer, samt gode råd til de som skal i gang
v/ Mandisa Riksfjord (innlegget blir på engelsk)

10.35: Andres erfaringer, samt gode råd til de som skal i gang

10.45: Erfaringer med seksuell trakassering på arbeidsplassen
v/ Vertical service

10.55: Spørsmål fra deltakerne

11.00: Slutt