Konferanser og seminar

Grønn luftfart

18. okt 2022, kl. 09.30–17.00 Gamle Dichmanske Bibliotek, Arne Garborgs plass 4, Oslo
Påmeldingsfrist 12. oktober

Grønn luftfart inviterer til tverrfaglig, internasjonal konferanse for regional nullutslippsluftfart.

Det haster med å få til overgangen til en grønnere luftfart, og den regionale luftfartssektoren vil være svært viktig for å få på plass ny teknologi og nye energibærere som kan bidra til det grønne skiftet. Økt samarbeid er nøkkelen som kan få fart på innovasjonen og redusere tiden det tar å få nye, miljøvennlige løsninger på markedet.

Mer om konferansen og programmet