Konferanser og seminar, Gjenvinning

NHP-seminar om miljøklassifisering av bygg

30. aug 2022, kl. 09.00–10.30 Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

NHP-nettverket arrangerer seminar om ulike miljøklassifiseringsordninger for bygninger.

Det finnes - og brukes - i dag en rekke ordninger og systemer for miljøvurderinger av bygninger. Eksempler er Svanen, BREEAM-NOR, kriterier i EUs taksonomi, den lovpålagte energimerkeordningen og EUs verktøy Levels. I tillegg jobber Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med et kriteriesett for sirkulærøkonomi i byggeprosjekter som kan brukes ifm. offentlige innkjøp.

Forvirret?

Formålet med seminaret er å få en bedre oversikt over de ulike miljøsertifiseringsordningene og aktuelle verktøy for å bygge bærekraftige bygg, og hva som er fordeler og ulemper, og likheter og ulikheter mellom de ulike ordningene. Muligheter for samordning blir også tema på seminaret.

NHP-nettverket består av 20 organisasjoner med felles interesse for bærekraftig håndtering av bygg- og anleggsavfall. Norsk Industri leder nettverket i perioden 2021-2023.