Konferanser og seminar, HMS og IA

Digitalt IA-seminar

21. sep 2022, kl. 08.30–12.00 Webinar på Teams
GRATIS for våre medlemmer

Velkommen til IA-seminar med siste nytt om sykefravær og arbeidsmiljø og beste praksis fra industrien.

Det blir presentasjoner av nye prosjekter og verktøy som gir påfyll og inspirasjon til å jobbe med arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Vi er inne i siste år med IA-avtale og oppsummerer noen av bedriftenes erfaringer med avtalen i denne IA-perioden.

Uavhengig av IA-avtale må alle bedrifter jobbe systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær. På seminaret får du tips om gode grep fra andre industribedrifter og mulighet til å dele erfaringer i mindre grupper.

Vi avslutter seminaret med et innlegg om oppfølging av medarbeidere og arbeidsmiljøet i den nye hybride hverdagen.

Les artikkel fra STAMI: "Ein stor del av fråværet i industrien skuldast arbeidet"

Program

(med forbehold om endringer)

08.30

Velkommen til seminar

Pernille Vogt, Norsk Industri

08.40

Evaluering av IA-avtalen fra IA-gruppen og hva skjer mht. ny IA-avtale?

NHO og IA-gruppen

08.50

Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen og samhandlingsplattform

Eksempel på hvordan dette kan fungere i praksis –Roy Hovland, Aker Solutions

09.00

Hvordan få tryggere førstelinjeledere og bedre arbeidsmiljø? Erfaringer med Basisprogram i ledelse og verktøyet "Bra dag på jobben"

 

09.10

Forebyggende sykefraværsarbeid - status og eksempler

 

 

Leida prosjektet i Agder; om betydningen av inkluderingsarbeidet ved tillitsvalgt og ledelse

GE-Healthcare

 

Arbeidsmiljøarbeidet i praksis på en kontorarbeidsplass og bruk av verktøyet "Bra dag på jobben"

Michael Lehfeldt HMS-HR leder i Yara

 

Tiltak for ivaretakelse av psykisk helse på jobben - hvordan bruke Tankevirus appen

Aslaug Oftenes Lie, BHT, GE Healthcare

09.40

PAUSE

 

09.50

GRIP INN - forebygging av mobbing og seksuell trakassering

 

10.00

Hyppige og lange sykefravær - status og eksempler

 

 

Utfordringer som skapes for bedriftene med lange og hyppige sykefravær

Svanhild Skagestad, Equinor

10.10

Hvordan bruke BHT aktivt inn i sykefraværsarbeidet? Vurdering av arbeidskrav og funksjonsevne. Kan vi treffe bedre med tilretteleggingstiltakene? 

Peter Hovland, BHT Glencore

10.20

Muskel- og skjelettplager; hvordan forebygge og hvordan følge opp? 

Katrine Torskog i Life Improvement

10.40

PAUSE

 

10.50

GRUPPESAMTALER-DISKUSJON

Brakeout rooms - hver gruppe ledes av en av IA-gruppens medlemmer

11.20

Ekspertbistand. Erfaringer med dette tiltaket og eksempler på hvordan det kan brukes

NAV ALS Vestre Viken ved Anne Cecilie Hansen og Wenche Kittelsen

11.40

Den nye hybride arbeidshverdagen - hva er status hos oss og ellers i industrien og hva er de gode grepene?

Silje Løkeng Technip-FMC

12.00

Avslutning

 

Seminaret arrangeres av Norsk Industris IA-gruppe