Konferanser og seminar, Gjenvinning

Seminar for avfallsanlegg med tillatelse fra miljømyndighetene

9. jun 2022 Miljødirektoratet, Helsfyr Grensesvingen 7, Oslo
Foto: Norsk Gjenvinning

Foto: Norsk Gjenvinning

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk Forening – Farlig Avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg med omfattes av industriutslippsdirektivet (IED) torsdag 9. juni.

Seminaret er en årlig hendelse og skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene. Programmet rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for påmelding fra andre IED-anlegg og statsforvalterne. Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning. I år blir seminaret hos Miljødirektoratet på Helsfyr.

PROGRAM

09.30: Kaffe og registrering

10.00: Velkommen v/ Roar Hansen, NFFA

10.05: Nytt fra Miljødirektoratet (digitaliseringsprosjekt i direktoratet, forskriftsarbeid – forskriftsfesting av krav, status tillatelser, mv.)
v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet

10:30: Resultater fra forskningsprosjekter mht. kjemisk og biologisk eksponering på avfallsanlegg
v/ Hanne Line Daae og Pål Graff, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Pause

11.20: Ny temaveiledning for avfallsbransjen om storulykkeforskriften
v/ Aleksander Kristiansen, Miljødirektoratet.

11.40: Muligheter og hindringer for reduksjon og økt materialgjenvinning av farlig avfall v/ Inger Austrem, Forskningsrådet

12.00: Kapasitetsutfordringer mht. behandling av farlig avfall
v/ Torbjørn Steensrud, Fagforum farlig avfall

12.30 - Lunch

13.20: Fastsettelse av finansielle garantier – slik gjorde vi det
v/ Torbjørn Skarbø, Norsk Spesialolje

13.35: Klassifisering av farlig avfall: EUs CLP-forordning og nye summeringsregler definerer nye grenser for hva som skal regnes som farlig avfall mv.
v/ Kristofer Larsen, Noah

13.55: EU – hva skjer (taksonomi, grensekryssforordning, sirkulær økonomi, mv)
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

14.20 - Pause

14.40: Erfaringer med Håndtering av forurensede masser internt på industritomt
v/ Even Nybakke, Hydro

15.00: Revisjon av IED-direktivet – dette har EU-kommisjonen foreslått
v/ Harald Sørby, Miljødirektoratet

Slutt ca 15.30