Kurs, Designindustrien

Kurs i miljødeklarasjoner - EPD

21. jun 2022, kl. 08.30–11.45 Digitalt via Teams
Medlemspris 4000,- (per person)
Påmeldingsfrist 20. juni

Foto: Canva

- Interessen for transparent miljøinformasjon er sterkt økende. Vi er nå snart ferdig med å utvide vår generator til belysningsprodukter, og er svært glade for å ha med Glamox på laget. Det bekrefter at å vise til tredjepartssertifiserte og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. For å nå målene vi har satt i Parisavtalen, trenger vi tall for å måle status for miljøpåvirkning. Vår EPD-kalkulator gjør akkurat dette, sier Emilie Halland Braathen.

Siste del av kurset består av bedriftsspesifikk rådgivning fra LCA.no. Tidspunkt avtales separat for hver bedrift.

EPD (Environmental Product Declaration) er en metode som brukes for å systematisere forståelsen av hvilken miljøbelastning et produkt, komponent eller tjeneste gir på en objektiv måte. EPD blir dag mye brukt i møbelbransjen. Dette er et Designindustrien - Norsk Industri kurs utviklet i tett samarbeid med dyktige fageksperter i LCA.no og EPD Norge.

Målgruppe: Kurset passer for deg som kjenner litt til EPD og LCA fra før, men som trenger mer forståelse av hva som ligger bak og hvordan det kan brukes i praksis.

Hvorfor bruke EPD? Det er et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele verdikjeden, og gir nødvendig miljødokumentasjon i henhold til kundens krav. Det gir tall på klimaforavtrykk, energiforbruk og resirkulert innhold. EPD er et miljømerke type III og basert på ISO-standard 14025. Les mer om miljømerker i anskaffelser her.

Slik brukes EPD-generatoren i produktutvikling 

Eksempler på bedrifter som bruker EPDer. Foto: EPD Norge

Kurs er en medlemsfordel

Det er ressurskrevende, både økonomisk og på andre måter å utvikle en EPD. Designindustrien tilbyr derfor medlemmene tilgang til EPD-kalkulatoren. For å bruke verktøyet er det pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. Hver person må sende minst to personer på kurs. Medlemmer som tilslutter seg Designindustriens EPD-kalkulator kan delta på felles kursing. Ikke medlem? Sjekk ut medlemskap her.

Avbestillingsregler: Inntil 2 uker før kursdatoen: Gratis avbestilling, Etter 2 uker før kursdato: 50 % av kursbeløpet faktureres, Etter 1 uke før kursdato: 100 % av kursbeløpet faktureres.

 

TENTATIV AGENDA

DEL I: INTRO 08.30-09.30

Bærekraft og EPDer, Emilie Halland Braathen, Designindustrien Norsk Industri

Krav og prosedyrer, Børge Heggen Johansen, EPD-Norge

Hva er LCA og EPD?, Caecilia Wernersen, LCA.no

Pause 09.30-09.40

DEL II: EPD-kalkulatoren 09.40-10.40, Caecilia Wernersen, LCA.no

Innlogging og gjennomgang av EPD-kalkulatoren

Pause 10.40-10.50

Fortsettelse DEL II: EPD-kalkulatoren 10.50-11.30, Caecilia Wernersen, LCA.no

Hvordan lage EPDer og analysere resultatene

DEL III: Oppsummering 11.30-11.45

Informasjon om videre prosess og FAQ

DEL IV, 2 uker etterpå

Inntil 3 timer bedriftsspesifikk gjennomgang. Tidspunkt avtales separat mellom hver bedrift og LCA.no. Før del 4 jobber bedriften med verktøyet. Gjennomgangen gir svar på spørsmål som dukker opp underveis.

Kurset kvalifiserer deltagerne til å legge inn opplysninger (material-, prosess-, transport- og energi) i EPD-kalkulatoren, og kontrollere EPD-en som lages. Deretter er det EPD Norge som godkjenner opplysningene. Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltakendebedrift lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no.  

Foreningens medlemsbedrifter ønskes velkommen til kurs 19. april!

Vil du vite mer om EPD og bærekraft? Ta kontakt med meg!