Medlemsmøte, Teko, Designindustrien

Designindustriens bransjedag

8. jun 2022 til 9. jun 2022 Bristol Hotel, Oslo

Designindustrien og Teko bransjeforeninger inviterer til bransjedag i Oslo den 8. juni, med mulighet til å besøke Vestres nye fabrikk og Magnor Glassverk på Magnor den 9. juni.

Velkommen til Designindustriens bransjedag og besøk på to spennende bedrifter til alle og enhver som har tilknytning til design- og ferdigvareindustrien. Gjennom to dager byr vi på et spennende og relevant program med topp foredragsholdere fra inn- og utland. Temaene spenner fra industriens rolle i klima- og miljøomstillingen, behovet for rammevilkår for både eksport og investeringer og merkevarebygging.  

Norsk Industri ved Designindustrien og Teko bransjeforeninger inviterer til Designindustriens bransjedag onsdag 8. juni i Oslo og besøk på Vestres nye fabrikk (The Plus) og Magnor Glassverk torsdag 9. juni. På morgenen 8. juni blir det også årsmøter i Teko og Designindustriens bransjeforeninger. Onsdag 8. juni deles også Norsk Industris bransjepriser ut.

Norsk design- og ferdigvareindustri er stor og rommer bl.a. bedrifter innen møbelindustri, interiør, tekstil, mote og sport. Ambisjonen er en eksportdobling innen 2030, men er det gode nok rammevilkår for å nå ambisjonen? De siste årene har det vært en sterk vekst i eksport og produksjon, og investeringene i merkevarebygging, produktutvikling/design og produksjon har økt. Men vil det vare? Det var 7 magre år før – og rammevilkårene for eksport og investeringer er fortsatt svakere i Norge enn i landene vi konkurrerer med.

Dette er temaer vi tar opp på bransjedagen. Vi presenterer og diskuterer også en helt ny rapport om hva som kreves for at ambisjonen om eksportdobling kan nås.

Program 8. juni på Hotel Bristol

10.3011.30
Årsmøter

Årsmøtene for Designindustriens og Teko bransjeforeninger er kun for medlemmer

12.0013.30
Rammevilkår for vekst
 • Velkommen
 • Åpning. Hele Norge eksporterer - satsingen på eksport utenfor olje og gass
  v/ Wilfred Norlund (SP), leder av næringskomiteen (ikke bekreftet)
 • Utsikter for norsk og internasjonal økonomi
  v/ sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen, Akershus Eiendom
 • Presentasjon av rapport om rammevilkårene for design og ferdigvareindustrien
 • Panelsamtale
13.3014.00
PAUSE

 

14.0015.00
Merkevarenes vekststrategier
 • Betydningen av lokal produksjon – EUs green deal gir nye muligheter
  v/ Kari Setsaas, adm. direktør, Norvigroup AS
 • Hvordan vi skaper vekst gjennom en sterk merkevare
  v/ Hans Petter Jacobsen, adm. direktør, Aclima AS
 • Med norsk base bygges Europas største kontormøbelprodusent
  v/ Lars I. Røiri, adm. direktør, Flokk AS
14.5015.20
PAUSE

 

15.2016.30
Utvikling og aktuelle aktiviteter
 • Kan PlussLab øke FOU graden i bransjen?
  v/leder Anita C. Drabløs, Plusslab AS
 • Norsk Hydros prosjekt med QR kode som dokumenterer miljø i verdikjeden
  v/ Jørgen Hanson, CSR Manager, Norsk Hydro
16.3017.00
Utdeling av Norsk Industris bransjepriser

Gjelder Designindustrien. Les mer om Designprisene her

19.00
Middag

 

Program 9. juni

08:30   Buss fra hotellet til Magnor

10:30   Omvisning i The Plus, Vestres nye fabrikk

12:30   Magnor Glassverk. Lunsj, presentasjon og omvisning

15:00   Avreise Gardermoen og Oslo

16:30   Ankomst Gardermoen

17:15   Ankomst Oslo