Medlemsmøte, Olje og gass

Årsmøte og åpent bransjemøte i Norsk Industri Olje & Gass

19. mai 2022, kl. 00.00 Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Norsk Industri Olje & Gass inviterer til årsmøte og åpent bransjemøte.

Tidspunkt
  • Årsmøtet kl. 13.00-14.00 (kun for medlemmer i Norsk Industri Olje & Gass)
  • Bransjemøte kl. 14.00-17.30 med påfølgende middag
Agenda for årsmøte
  1. Åpning m/ styreleders redegjørelse for 2021. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
  2. Årsberetning
  3. Regnskap for 2021
  4. Valg av nytt styre
  5. Valg av ny valgkomité
  6. Fastsettelse av kontingent for 2022
  7. Eventuelt
Program for bransjemøtet

13.30: Kaffe/registrering

14.00: Åpning og velkommen - Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker
v/ styreleder i Norsk Industri Olje & Gass Ståle Kyllingstad

14.15: Lønnsutvikling, kostnadsutvikling og konkurransekraft
v/ Knut E. Sunde, Norsk Industri

14.35: Spørsmål til innledere

14.45: Standardisert innkjøpsadferd og EqHub
v/ Rune Norseng, Equinor og Tormod Tønnesen, Norsk olje og gass

15.15: Pause

15.45: Wisting-prosjektet
v/ Einar Erfjord, Equinor og Stefan Johansson, Aker Solutions

16.15: Noa-Krafla prosjektet
v/ Peter Henrik Kupka i AkerBP og Geir Glømmi fra Aker Solutions

16.45: «Entry program - Offshore Wind»
v/ Knut Erik Steen og John Avaldsnes, Norsk Industri

17.10: Oljeindustrien, globalt og lokalt, framtidsutsikter
v/ Jarand Rystad, Rystad Energy

17.45: Avslutning

18.00: Aperitif og middag - Næringslivets hus

20.00: Kaffe/avec og sosialt samvær