Konferanser og seminar, Kompetanse

Yrkes-NM feb. 2022 - Industrifag

15. feb 2022 til 17. feb 2022 Læringsfabrikken / Katapulten på Raufoss
Påmeldingsfrist 10. desember 2021

Invitasjon til påmelding til Yrkes-NM i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering.

Påmeldingslenke kommer!

Norsk Industri i samarbeid med disse aktørene!

Norsk Industri, i samarbeid med WorldSkills Norway, Læringsfabrikken på Raufoss, Opplæringskontoret for industrifag Innlandet, Nammo og andre samarbeidsparter inviterer til Yrkes-NM 2022 i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering.

Antall deltakere under NM i de ulike fagene vil være:
 • Sveising:  6 deltakere
 • Industrimekaniker: 6 deltakere
 • Automatisering: 4 lag (2-manns lag)

Kvalifisering
Vi håper på stor oppslutning og at mange melder seg som deltaker i Yrkes-NM. Blir det flere deltakere til hvert fag enn det antallet nevnt over, vil det bli arrangert kvalifisering i de ulike fagene i forkant. 

Automatiseringsfaget
- d
ette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

Oppgavene vil være innenfor følgende områder: 

 • Mekanisk montasje
 • Elektrisk og pneumatisk kobling
 • PLS-programmering
 • Feilsøking

Oppgavene vil foregå på Festo sine MPS-stasjoner. 

Kvalifisering: For Automatiseringsfaget vil det bli holdt kvalifisering over 1 dag, sannsynligvis på Strømmen videregående skole.  De 4 beste lagene går videre til Yrkes-NM. Oppgaver og tidspunkt for kvalifisering vil vi komme tilbake til når påmeldingsfristen er gått ut.

Sveisefaget
- dette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

I Yrkes-NM skal deltakerne i sveisefaget utføre praktiske oppgaver som består i å montere og sveise plater og rør. Det vil bli oppgaver i aluminium, karbonstål og rustfritt stål. Kandidatene må beherske sveisemetodene 111, 135, 136 og 141. Erfaringsmessig så har kandidatene mest erfaring med 2 av sveisemetodene. Sveisene vil bli bedømt visuelt, og noe røntgen og trykktesting.

Kvalifisering: Deltakerne vil få tilsendt en tegning samt bedømmingskriterier med informasjon om hvor delen skal sendes til. Dette er en praktisk prøve som gjennomføres i egen bedrift. Deltakerne sørger selv for materiell, plater/rør til oppgaven. De 6 beste går så videre til Yrkes-NM. Oppgaver og tidspunkt for kvalifisering vil vi komme tilbake til når påmeldingsfristen er gått ut.

Industrimekanikerfaget
- dette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

Deltakerne får utlevert en prinsippskisse som viser hva oppgaven vil omhandle. Momenter som demontering, feilsøking, reparasjon, vedlikehold og montering vil være aktuelt, i tillegg kommer sveising, maskinering, rørbøying, pneumatikk og hydraulikk som mulige elementer.

Kvalifisering: Kvalifiseringsoppgaven til industrimekanikerfaget vil bestå av både en teoretisk og praktisk oppgave. Den praktiske oppgaven gjennomføres i egen bedrift. Deltakerne sørger selv for materiell for å løse oppgaven. Deltakerne vil få informasjon om hvor delen skal sendes til. De 6 beste går så videre til Yrkes-NM. Oppgaver og tidspunkt for kvalifisering vil vi komme tilbake til når påmeldingsfristen er gått ut.

Aldersgrense

Deltakeren kan ikke være eldre enn fylte 22 år i 2021. Dette fordi det er aldersgrense på 23 år for eventuell deltakelse i Yrkes-VM i 2022. Dette gjelder for sveise- og industrimekanikerfaget. For automatiseringsfaget er aldersgrensen 25 år i 2021, dette fordi det er en aldersgrense på 26 år for eventuelle deltakelse i Yrkes-VM i 2022.

Kostnader og praktiske opplysninger
 • Det er ingen påmeldingsavgift til Yrkes-NM.
 • Utgifter i forbindelse med kvalifiseringene dekkes av hver enkelt deltaker/opplæringskontor og/eller bedrift.
 • Utgifter til reise og opphold under selve Yrkes-NM må dekkes av hver enkelt, opplæringskontor og/eller bedrift. Vi vil komme tilbake til sted for overnatting for deltakerne og andre praktiske opplysninger.
 • Andre tilreisende må selv stå for reise og overnatting under arrangementet.
Hvorfor være med på Yrkes-NM?

Her får dere som deltakere muligheten til å være med på en spennende konkurranse og få vist fram kunnskap i faget deres. Samtidig knytter dere nettverk med andre deltakere og dommere som dere kan få bruk for i fremtiden. For bedriftene blir det et utstillingsvindu som kan brukes i markedsføringsøyemed.

For de som evt. blir forespurt om å være med videre til de internasjonale mesterskapene kreves det vilje til mye trening og tilrettelegging både fra bedrift og kandidat. Men samtidig er deltakelse i de internasjonale mesterskapene en stor og verdifull opplevelse.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er automatikk i at vinneren av Yrkes-NM er den som skal representere Norge i de internasjonale konkurransene.

Yrkes-NM og Yrkes-VM i 2022

Grunnet pandemien ble det dessverre ikke mulig for WorldSkills Norway å arrangere Yrkes-NM i 2020 som skulle vært arrangert i oktober. Dette arrangementet er blitt flyttet til uke 39 i 2022 i Kristiansand. Alt av internasjonale konkurranser har også blitt forskjøvet. Det har som konsekvens at Yrkes-VM i 2022 arrangeres allerede 12. – 27. oktober i Shanghai, Kina, kun 2 uker etter  Yrkes-NM.

I samararbeid med meWorldskills Norway ser vi på muligheten for å lage et opplegg for å vise frem industrifag under Yrkes-NM i Kristiansand. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Norsk Industri i samarbeid med disse aktørene!