Medlemsmøte, Gjenvinning

Webinar: Prosjekt – partssamarbeid om HMS i gjenvinningsbransjen

4. feb 2022, kl. 09:00–12:00 Digitalt møte

Medlemsmøte for Gjenvinningsbransjen

Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund har fått tildelt midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS. Prosjektet skal styrke sentralt og lokalt partssamarbeid, medvirkning og involvering i bedriftene mht. de kontinuerlige forbedringsprosessene på HMS-området.

Dette skal resultere i nye og konkrete forslag til HMS-tiltak - i bedriftene og i hele bransjen. Webinaret 4. februar arrangeres i samarbeid mellom Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund. Endelig avgjørelse om videre deltagelse i prosjektet tas av partene i virksomhetene og på webinaret vil deltagerne få god informasjon som grunnlag for beslutningen.

Program

09.00: Velkommen og bakgrunn for samarbeidsprosjektet v/ Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund

Erfaringer fra HF-prosjekter
09.10: Kort om erfaringer fra tidligere prosjekter støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak v/ Marit Heimdal (NHO) og Helene Formo (LO)
09.20: Erfaringer fra Produktivitetsspranget v/ Prosjektleder Gaute Knutstad (SIVA)

09.40: Introduksjon: Helhetlig sikkerhetskultur og HOP-prinsippene, ved Kristian Gould, Spesialist i menneskelige faktorer og organisatorisk sikkerhet i Equinor og [TBA] Hovedverneombud for landanleggene i Equinor.

09.55: Benstrekk

10.00: Presentasjon av samarbeidsprosjektet: "Partssamarbeid om HMS- og Sikkerhetskultur i gjenvinningsbransjen" v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

10.20: Våre tanker om prosjektet og styrking av partssamarbeidet om HMS-kultur:
v/ Norsk Gjenvinning
v/ Franzefoss Gjenvinning

10.40: Spørsmål og svar

10.55: Benstrekk

11.00: Innlegg om helhetlig sikkerhetskultur og HOP-prinsippene ved Kristian Gould, Equinor

11.40: Spørsmål og svar