Konferanser og seminar, Ledelse og personal, Arbeidsliv

Arbeidstidsforum

8. feb 2022, kl. 09:00–16:00 Digitalt arrangement (Teams)

Foto: AdobeStock

Arrangementet er kun for medlemmer i Norsk Industri.

Program

  • Innskrenkninger i innleieadgangen
  • Ferie og arbeidstid
  • Runde rundt "bordet" – bedriftene om utfordringer med arbeidstid
  • Aktuelle lovendringer og dommer 
    • Aktuelle dommer   
    • Status reisetid og arbeidstid