Konferanser og seminar, Havbruksleverandørene, Maritim, Olje og gass

Verftskonferansen 2021

2. nov 2021 til 3. nov 2021 Scandic Parken, Ålesund
Medlem: 3900 kr Ikke-medlem: 4900 kr Middag: 1500 kr
Verftskonferansen 2021 banner

Norge er igjen åpent, og det er ikke noe som gleder oss mer enn å invitere deg til Verftskonferansen 2021!

Verftskonferansen er den maritime næringens viktigste møte- og mingleplass med opptil 450 ledere i salen og på scenen. Etter et nedstengt år er det endelig på tide å møtes igjen, diskutere hvordan vi har håndtert pandemien og hvordan vi forholder oss til en «ny normal».

> Gå til programmet

Årets konferansier Erik Solbakken vil lede oss gjennom konferansen, og Chris Medina med band vil underholde oss under middagen. Vi ser også frem til at filosof Henrik Syse vil gi oss et kåseri med tema etiske dilemma ved beslutninger tatt under pandemien.

Årets konferansier er Erik Solbakken.

Overnatting

Husk at hotellene i Ålesund raskt fylles opp, det er en god idé å være tidlig ute! Ta kontakt på parken@parkenhotel.no, merk med Verftskonferansen, eller ring hotellet på 70132300.

Du møter blant andre: konferansier Erik Solbakken, Gry Holme (Inventura), Ragnar Tveterås (Universitetet i Stavanger), Mr. Maestrini Alberto (Vard), Øystein Dørum (NHO), Geir Bjørkelig (Corvus), Torger Reve (BI) og Cathrine Marti (Ulstein Group).

Program

Program 2. november

Fra 09.30: Registrering

10.30: Åpning av konferansen

  • Næringsministeren
  • Styreleder i Maritim Bransjeforening, Geir Bjørkeli
 
MARKEDSBETRAKTNINGER

11.00 De store linjene
v/ Erik Tønne, analysesjef, Clarksons Platou

11.25 Strengere utslippskrav til næringen – utfordringer og muligheter
v/ Jan Kvålsvold, direktør for forretningsutvikling, DNV Maritime

11.50 Pause og besøk i utstillerområdet

12.20 Økonomiske utsikter – fra unntaksår til ny normal
v/ Øystein Dørum, sjeføkonom / direktør samfunnsøkonomi, NHO

12.45 "Verdens beste næringsklynge", hvordan har vi klart oss?
v/ Torger Reve, Professor emeritus, Handelshøyskolen BI

13.10 Lunsj

 
PANDEMIEN OG FREMTIDEN. HVA HAR VI LÆRT OG, HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

14.10 VARD - some perspectives
v/ Alberto Maestrini, CEO, VARD Group

14.35 KONGSBERG MARITIME - på vei ut av pandemien, en konkurransedyktig maritim næring
v/ Egil Haugsdal, administrerende direktør, Kongsberg Maritime    

14.55 ULSTEIN GROUP - utfordringer og muligheter
v/ Cathrine Marti, CEO, Ulstein Group

15.15 Sjøforsvarets erfaringer med forsyningssikkerhet og beredskap under pandemien
v/ Nils Nordstrand, Kommandørkaptein, Sjøforsvaret

15.35 Situasjonen sett fra sjøfolkenes ståsted
v/ Hans Sande, administrerende direktør, Sjøoffisersforbundet

15.55 Norsk Industri og pandemien
v/ Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri

16.15 Kåseri med filosof Henrik Syse

19.00 Aperitiff og middag, med underholdning ved Chris Medina og band

Program 3. november

09.00 Oppstart

 
POLITIKK FOR SKIPSVERFT

09.15 Norsk verftsindustris internasjonale konkurranseevne
v/ Erik W. Jakobsen, partner, Menon Economics

09.35 Kommentar fra et verft
v/ Øystein Matre, administrerende direktør, Westcon Yards

 
GRØNN PLATTFORM

10.15 Lavutslippsløsninger for havbruk til havs
v/ Ragnar Tveterås, professor, Universitetet i Stavanger

10.30 Sjømatsektoren – det tredje teknologiskift i Norge
v/ Erik Ianssen, Daglig leder Hymatech AS, Prosjektleder ZeroKyst

10.45 Ammoniakk – fremtidens nullutslippsdrivstoff
v/ Magnus Krogh Ankarstrand, President Yara Clean Ammonia

 
FREMTIDENS FARTØY

11.30 Null-utslipp hurtigbåter
v/ Gry Berstad Holme, leder drift Inventura, prosjektkoordinator for Vestland

11.45 GMV bygger autonome fartøy
v/ Bård Meek-Hansen, administrerende direktør, Grovfjord Mek Verksted

12.15 Autonom passasjertransport til sjøs?
v/ Even Ambros Holte, SINTEF Ocean

12.30 Yara Birkeland er i farta
v/ Tom Eystø, administrerende direktør, Massterly AS

12.45 Avslutning

13.00 Lunsj

Bonusseminarer kl. 14.00

Finansieringsseminar og Maritim21

Finansieringseminar
m/ ENOVA, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NOX-fondet og Eksfin

Finansiering for vekst, innovasjon og utvikling
Innovasjon Norge har mange finansieringsmuligheter for å fremme vekst, innovasjon og utvikling. Vi gir en oversikt over de mulighetene som finnes, og hvilke kriterier som gjelder.

Vi støtter pionerene!
Enova presenterer aktuelle støtteprogram for rederiene som er først ute med ny teknologi som tar oss til lavutslippsfunnet, og forteller om et økt fokus på senfase teknologiutvikling og ny støtteordning til produksjon av hydrogen til maritime formål.

Insentiver for grønne tiltak til skipsfart – NOx-fondet
NOx-fondets primære mål er å redusere nasjonale NOx-utslipp ved å gi investeringsstøtte til grønne tiltak. NOx-fondet har og skal fortsette med å bidra til at skipsfarten når sine utslipps- og energimål. Dette gjør vi i samarbeid med et fremoverlent og miljøfokusert næringsliv. Etter denne presentasjonen vil du sitte igjen med hvordan skipsfarten kan få av støtte til flåtefornyelse og tiltak på eksisterende flåte fra NOx-fondet.

Eksfin: Statens tilbud om mer effektiv eksportfinansiering
Den nye sammenslåtte enheten viderefører statens tilbud om lån og garantier til eksportrettet næringsliv i en mer effektiv organisasjon. Eksfin har betydelig finansiell kapasitet som sammen med økt tilgjengelighet og en styrket kundefront gir maritim sektor positive bidrag til bedre konkurranseevne.

Forskningsrådet
Fra forskning og innovasjon til ekspansjon

eller

Maritim 21 - Orienterings- og innspillsmøte for arbeidet med ny strategi
Ledet av professor Ingrid Schjølberg, NTNU.