Medlemsmøte, Designindustrien

Sirkulærøkonomi, miljøkrav, EPD og kvalitetskrav

9. nov 2021, kl. 08:30–14:30 Teams-møte
Gratis for medlemmer Ikke medlemmer: 500,-

Foto: Canva

Miljø og sirkulærøkonomi er viktige temaer for designindustrien og medlemmene. Bransjen har lenge jobbet med temaene gjennom miljødokumentasjon, kvalitet og ved å påvirke hvordan innkjøp gjøres. Vi inviterer til en dag med tre møter hvor vi gjennomgår hva som skjer i politikken og hvordan dette påvirker oss. Vi møtes for å diskutere blant annet bransjeforeningens ordning med miljødokumentasjon, EPD og utvidelsen av denne. Et sentralt spørsmål for dagen er: Hvor går veien videre for vår Møbelfaktaordning?

Møtet er tredelt, og du kan delta på et eller flere temaer. Slik ser dagen ut:
  • Møte 1: Kl. 8:30-10:00 Sirkulærøkonomien for Designindustrien, passer for deg som ønsker å vite mer om bransjens løfte om sirkulærøkonomi og Solbergregjeringens handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon
  • Møte 2: Kl. 10.30-12:00 Miljødokumentasjon, EPD og andre ordninger, handler om økte krav i markedet til miljødokumentasjon. Her presenteres blant annet Designindustriens arbeid med miljødeklarasjoner, EPD
  • Møte 3: Kl. 13:00-14:30 Møbelfakta endres, standardisering - hvor går veien videre?, er rettet mot deg som er møbelbedrift og handler om markedskrav, standardiseringer og om Møbelfaktaordningen skal bli et miljømerke type 1.

Agenda kommer og vil oppdateres. Vi gleder oss til et spennende medlemsmøte!