Konferanser og seminar

Miljøvennlige og innovative innkjøp

18. okt 2021, kl. 09:30–15:00 Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
900,-
Påmeldingsfrist 15. oktober

På seminaret vil vi se på hvilke krav og tiltak som skal til for at innovasjon og miljø prioriteres i innkjøpspolitikken fremover.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 600 mrd. kroner i året. Krav fra offentlige innkjøpere kan være et godt virkemiddel for å påvirke samfunnsutviklingen, for eksempel for å nå miljøpolitiske målsetninger og å fremme seriøsitet i arbeidslivet. Offentlige innkjøp er også viktig for å skape et hjemmemarked for miljøvennlige og innovative produkter og produksjonsprosesser.

Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det er direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har hatt hovedansvaret for arbeidet med handlingsplanen, på oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet.

På seminaret får vi høre mer om innholdet i handlingsplanen og vi vil diskutere hvilke krav og tiltak som skal til for at innovasjon og miljø prioriteres i innkjøpspolitikken fremover. Det vil bli gitt erfaringer fra ulike bedrifter og bransjer om deres erfaringer, mål og innkjøpspraksis.

Målgruppe for seminaret er myndigheter og offentlige innkjøpere, samt personer som jobber med anbudskonkurranser eller rammebetingelser for klima og miljø hos Norsk Industris medlemsbedrifter.

Program

09.30: Registrering og kaffe

BOLK 1 - Handlingsplan for grønne og innovative innkjøp

10:00: Ny handlingsplan for grønne og innovative offentlige innkjøp v/ Helene Hoggen, DFØ
10.30: Kommentarer til handlingsplanen v/ Arnhild Gjønnes, NHO og Olaf Brastad, Miljøstiftelsen Bellona
10.50: Spørsmål og svar

11.00: Pause

BOLK 2 - Bestiller-rollen: Slik vektlegger vi miljø i våre innkjøp.

11.20: Hvordan stille gode miljøkrav ved innkjøp? v/ Christine Kihl, DFØ
11.30: Forsvarets logistikkorganisasjon v/ Elisabeth Kristensen
11.40: Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) v/ Lillian Bærheim Skåleskog
11.50: Trøndelag Fylkeskommune v/ Roar Kvam
11.00: Statens Vegvesen (fergeavdelingen)
11.10: Equinor v/ Mette Halvorsen Ottøy
11.20: Spørsmål og svar

12.30: Lunch

BOLK 3 - Leverandør-rollen. Våre erfaringer med miljøkrav i offentlige innkjøp

13.10: Cambi v/ Per Lillebø
13.20: Furnes Jernstøperi v/ Ole Holstad Vestby
13.30: Sverre Monsen v/ Børre Myklebust
13.40: Pipelife v/ Sigmund Aandstand
13.50: Sykkylven Stål v/ Karl Inge Rekdal
13.00: Spørsmål og svar

 BOLK 4 - Rammebetingelser

14.20: Paneldebatt: Hva skal til for å øke andelen grønne og innovative anskaffelser?
Med bl.a.: Knut Sunde fra Norsk Industri, Arnhild Gjønnes fra NHO, Olaf Brastad fra Miljøstiftelsen Bellona, Lene Westgaard Halle fra Høyre

Ca. 15.00: Slutt