Konferanser og seminar

Lansering: Kartlegging av kompetansebehov for batteriindustri

27. okt 2021, kl. 10:00–12:00 Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6, Oslo

Gjennom BattKOMP-prosjektet har Norsk Industri gjennomført en kompetanseanalyse basert på en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer av aktører fra batteriverdikjeden. Bli med på lanseringen!

Prosjektet er ledet av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess21. Resultatene fra første fase av denne industrikartleggingen av kompetansebehov blir presentert og kommentert. Neste fase av prosjektet vil også bli presentert, denne handler om den videre dialogen med utdanningsinstitusjonene om hvordan vi sammen kan tette kompetansegapene.

Du treffer blant andre: 

  • Runar Austrheim, Beyonder
  • Bård Karlsen, Morrow
  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
  • Katrine Vinnes, Norsk Industri
  • Petter Arnesen, Norsk Industri