Kurs, Designindustrien

Kurs i miljødeklarasjoner - EPD

26. okt 2021, kl. 09:00–13:30 Digitalt via Teams
Medlemspris 4000,- (per person)
Påmeldingsfrist 15. oktober

Foto: Canva

- Vi trenger tall for å måle status for miljøpåvirkning, slik at vi når målene satt i Parisavtalen. Å vise til tredjepartssertifiserte og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. Interessen for transparent miljøinformasjon er sterkt økende, sier Emilie Halland Braathen.

EPD (Environmental Product Declaration) er en metode som brukes for å systematisere forståelsen av hvilken miljøbelastning et produkt, komponent eller tjeneste gir på en objektiv måte. EPD blir dag mye brukt i møbelbransjen. Dette er et Designindustrien - Norsk Industri kurs utviklet i tett samarbeid med dyktige fageksperter i LCA.no og EPD Norge.

Målgruppe: Kurset passer for deg som kjenner litt til EPD og LCA fra før, men som trenger mer forståelse av hva som ligger bak og hvordan det kan brukes i praksis.

Hvorfor bruke EPD? Det er et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele verdikjeden, og gir nødvendig miljødokumentasjon i henhold til kundens krav. Det gir tall på klimaforavtrykk, energiforbruk og resirkulert innhold. EPD er et miljømerke type III og basert på ISO-standard 14025. Les mer om miljømerker i anskaffelser her.

Slik brukes EPD-generatoren i produktutvikling 

Eksempler på bedrifter som bruker EPDer. Foto: EPD Norge

Kurs er en medlemsfordel

Det er ressurskrevende, både økonomisk og på andre måter å utvikle en EPD. Designindustrien tilbyr derfor medlemmene tilgang til EPD-kalkulatoren. For å bruke verktøyet er det pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. Hver person må sende minst to personer på kurs. Medlemmer som tilslutter seg Designindustriens EPD-kalkulator kan delta på felles kursing. Ikke medlem? Sjekk ut medlemskap her.

Avbestillingsregler: Inntil 2 uker før kursdatoen: Gratis avbestilling, Etter 2 uker før kursdato: 50 % av kursbeløpet faktureres, Etter 1 uke før kursdato: 100 % av kursbeløpet faktureres.

 

TENTATIV AGENDA

DEL I: INTRO 09 –10.30

Bærekraft og EPDer, Emilie Halland Braathen, Designindustrien Norsk Industri

Krav og prosedyrer, Børge Heggen Johansen, EPD-Norge

Hva er LCA og EPD?, Mie Vold, LCA.no

 

DEL II: EPD-kalkulatoren 10.30 –11.00, Caecilia Wernersen, LCA.no

Innlogging og gjennomgang av EPD-kalkulatoren

Lunsjpause:11.00 –11.30

Fortsettelse DEL II: EPD-kalkulatoren 11.30 –13.00, Caecilia Wernersen, LCA.no

Hvordan lage EPDer og analysere resultatene

 

DEL III: Oppsummering 13.00 –13.30

Informasjon om videre prosess og FAQ

 

DEL IV, 2 uker etterpå

Inntil 3 timer bedriftsspesifikk gjennomgang. Tidspunkt avtales separat mellom hver bedrift og LCA.no. Før del 4 jobber bedriften med verktøyet. Gjennomgangen gir svar på spørsmål som dukker opp underveis.

Kurset kvalifiserer deltagerne til å legge inn opplysninger (material-, prosess-, transport- og energi) i EPD-kalkulatoren, og kontrollere EPD-en som lages. Deretter er det EPD Norge som godkjenner opplysningene. Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltakendebedrift lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no.  

Foreningens medlemsbedrifter ønskes velkommen til kurs 26. oktober!

Vil du vite mer om EPD og bærekraft? Ta kontakt med Emilie Halland Braathen!