Konferanser og seminar

Kjemikaliedagene 2021

2. nov 2021 til 3. nov 2021 Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, Oslo
Se påmeldingsskjema for priser

Velkommen til årets kjemikaliedager 2. og 3. november 2021!

Endelig får vi truffet hverandre igjen! Og vi har lagt opp et program med mange spennende temaer. Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikk nasjonalt, europeisk og globalt blir viktig. Det vil også komme innlegg fra EU-kommisjonen, europeisk industri og nasjonale myndigheter på dette.

En annen viktig bolk er "Pandemi og kjemi". Vi har vært så heldige å få Steinar Madsen fra legemiddelverket og Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet til å komme. I tillegg vil Pål Molander fra STAMI snakke om hva som er godt arbeidsmiljø under en pandemi.

Vi legger også opp til en rekke praktiske bedriftseksempler som alltid er veldig populært.

På grunn av koronasituasjonen er det i år et begrenset antall plasser. Meld deg på allerede nå for å sikre deg plass!

Program

Dag 1

10.00: Åpning
v/ Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri 

10.10: Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken nasjonalt, europeisk og globalt
v/ klima- og miljøministeren

10.30: Chemical Strategy for sustainability
v/ EU Kommisjonen, DG Environment og CEFIC

12.00: Lunsj 

13.00: EUs nye kjemikaliestrategi
Hvordan vil norske myndigheter jobbe med sentrale punkter i den nye kjemikaliestrategien

 • Effektivisering av regelverk, øke kunnskapen om kjemikalier, fokus på bærekraft v/ Anne Line Filtvedt, seksjonsleder, Miljødirektoratet
 • Betydningen av endringer i REACH/CLP på trygg håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen v/ Tore Jeppe Sørhaug, seksjonsleder, Arbeidstilsynet

14.00: Pandemi og kjemi (Covid-19)

 • Fokus på desinfeksjonsmidler v/ Trygve Helgerud, sjefingeniør, Miljødirektoratet
 • Legemidler og råvarer - utfordringer i en pandemi v/ John Marius Trøen, HMS-sjef, GE Healthcare

14.40: Kaffe

15.10: Innlegg om:

 • Vaksiner, forskningen bak og veien videre v/ Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk
 • Kunnskap for beredskap og krisehåndtering v/ Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
 • Er det mulig med vaksineproduksjon i Norge? v/ Norsk Industri

16.40: Pause

19.00: Middag med innlegg fra Martin Lerch fra Borregaard om kjemi og mat

Dag 2

09.00: Innlegg om:

 • Hva er godt Arbeidsmiljø under pandemi? v/ Pål Molander, direktør, STAMI
 • Fremtidens arbeidsliv og arbeidshelseutfordringer v/ overlege Yogindra Samant, Direktoratet for Arbeidstilsynet
 • Nye grenseverdier v/ Astrid Lund Ramstad, sjefingeniør, Arbeidstilsynet
 • Rette grenser? v/ Cecilie Sjåland, rådgiver yrkeshygiene og arbeidsmiljø, LO
 • Industriens utfordringer ved nye bindende verdier fra EU v/ Product Stewardship Manager Bernt Friede, Elkem

10.40: Kaffe

11.10: Praktiske eksempler

 • Plastløftet – hvordan gjør vi det i Maxbo v/ Heidi Lyngstad, miljøsjef, Løvenskiold Handel
 • Hvordan sikre bærekraftig og sirkulær produksjon av elbiler og bilbatterier v/ Fredrik Andresen, daglig leder, Batteriretur
 • Hva gjør fotballen med kunstgress & granulater? v/ Ole Myhrvold, anleggssjef, Norges Fotballforbund

12.10: Lunsj

13.10: Innlegg om:

 • Status fra DSB v/ Britt Skadeberg, seksjonsjef kjemikaliesikkerhet 
 • Samtykke-erklæring for Storulykkesbedrifter, v/ Trond Carlsen, DSB
 • Storulykkeforskriften – Slik løser vi dette» v/ Hege Stubberud, toksikolog, og Rebekka Holholm, GE Healthcare
 • Innlegg fra Politiets sikkerhetstjeneste (ikke bekreftet)

14.30: Status Brexit, handelsavtale UK-N, hva betyr dette for kjemikaliebransjen?
v/ Knut L Baumann, fagsjef, Norsk Industri