Norsk Industri

Innhold

Konferanser og seminar

IA-seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

26. okt 2021, kl. 08:30–12:00

På webinaret vil du få eksempler fra mange av Norsk Industris dyktige medlemsbedrifter på hvordan de jobber med forebyggende arbeidsmiljøarbeid samt innsats mot lange og hyppige fravær. Du vil også anledning til å stille spørsmål.

Målet med IA-avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. Dette skal skje gjennom innsats på to områder:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Innsats mot lange og hyppige fravær

På webinaret vil du få eksempler fra mange av Norsk Industris dyktige medlemsbedrifter på hvordan de jobber med disse to innsatsområdene. Du vil også få anledning til å stille spørsmål etter hver bolk.

Dersom du har spørsmål du ønsker svar på innenfor dette temaet, er du velkommen til å sende dem til pernille.vogt@norskindustri.no, og vi vil prøve å besvare dem på seminaret.

Program

Med forbehold om endringer.

08.30 Velkommen

08.40 Hva kan vi gjøre for å forebygge sykefravær? Tre bedriftseksempler

09.25 Pause

09.35 Hvordan håndtere og begrense lange og hyppige fravær? Bedriftseksempler

10.20 Pause

10.30 Hvilke kurs og verktøy er utviklet for bedriftene og hva kan NAV bidra med?

11.00 Erfaringsutveksling mellom bedriftene om hvordan jobbe med arbeidsmiljøet i grupper

11.30 "Et arbeidsliv i endring: Covid-19 pandemiens effekt på arbeidsmiljøet og sykefraværet"
v/ Lars Einar Haugland, Aker Solutions

12.00 Slutt