Medlemsmøte, Gjenvinning

HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

30. nov 2021, kl. 09:30–15:00 Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Oslo
Gratis

09.30 - 10.00: Registrering og kaffe

 • 10:00-10:05: Velkommen v/ Gunnar Grini, Norsk Industri
 • 10.05-10.30: Nytt fra Norsk Industris HMS-utvalg, ny database med læringsrapporter fra høyrisikohendelser og prosjektet lese- og skrivevennlig bedrift v/ Pernille Vogt, Norsk Industri
 • 10.30-11.00: Forebyggende tiltak mot sykefravær i gjenvinningsbransjen v/ Live Bakke Finne, STAMI

Brannrisiko og batterier

 • 11.00-11.20: Brann ved Stenas gjenvinningsanlegg i Skien – erfaringer og tiltak v/ Ellen Bergland, Stena Recycling.
 • 11.20-11.50: Panelsamtale: Kommunikasjon mot forbruker og næringsliv om brannrisiko ved feilsortering av batterier, mv. Hva skal til for å unngå at kasserte batterier havner i restavfallet? Hvilke konkrete tiltak på gjenvinningsanlegg vil kunne bidra til å redusere brannrisiko mest mulig?
  - Adis Cengic, Norsk Gjenvinning
  - Kari Bang, Batteriretur
  - Knut Oscar Gilje, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
  - John Arne Karlsen, Brannvesenet i Asker og Bærum
 • 11.50-12.00: Spørsmål og diskusjon

12.00-12.40: Lunch

Læring fra uønskede risiko-hendelser

 • 12.40-13.25: Gas Explosion in gas distribution pit Jan 29th. 2021 Stord yard, Aker Solutions v/ Jarle Henriksrud, Yard Director Stord. Aker Solutions
 • 13.25-13.30: Spørsmål og diskusjon

Pause

Partssamarbeid om HMS og personsikkerhet

 • 13.50-14.10: Gode råd for godt partssamarbeid om HMS v/ Fellesforbundet
 • 14.10-14.30: HMS-løftet i Franzefoss v/ Henning Brueland, Franzefoss Gjenvinning
 • 14.30-14.50: Kursing av ledelse, tillitsvalgte, verneombud, mv. v/ Haakon Rud, Haakonsult AS
 • 14.50-15.00: Spørsmål og diskusjon

 Oppsummering

 Ca. 15.00: Slutt