Medlemsmøte, Jus

Norsk Industris Arbeidstidsforum

6. okt 2021, kl. 09:00–16:00 Radisson BLU Airport Hotel Oslo, Hotellvegen
795,-
Påmeldingsfrist 1. oktober 2021
Klokke og kalender

Foto: AdobeStock

Kun for medlemmer i Norsk Industri.

På programmet i år står godkjenning av arbeidstidsordninger, hjemmekontor, innleie, vaktordninger og aktuelle lovendringer/dommer.

Velkommen til forumets fjerde møte.

Program

09.00 Kaffe, registrering og mingling

09.15 Åpning og presentasjonsrunde

09.30 Godkjenning av arbeidstidsordninger, rutiner og prosedyrer
v/faglig sekretær Cathrine Helen Ulvøy og faglig sekretær Rune Hantho, Fellesforbundet

10.30 Pause

10.45 Oppsummering om godkjenning av arbeidstidsordninger 
v/ advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll, Norsk Industri

11.30 Lunsj

12.30 Hjemmekontor
v/HR manager Jorunn Nordbø Solvi, Yara Norge AS, advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll, Norsk Industri

13.15 Innleieprosjektet – organisering – foreløpige funn
v/seksjonsleder Cathrine Prahl Reusch, Arbeidstilsynet

14.15 Pause

14.30 Vaktordninger
v/HR Business Partner Ann Kristin Møllerup, ABB AS, advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll, Norsk Industri

15.00 Aktuelle saker
Aktuelle lovendringer og dommer
v/ advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll, Norsk Industri

15.30 Oppsummering

15.40 Avslutning