Konferanser og seminar, Olje og gass

Åpent bransjemøte i Norsk Industri Olje & Gass

10. nov 2021, kl. 14:00–17:30 Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Endelig kan vi møtes igjen til et fysisk møte for å høre gode innlegg og drøfte viktige temaer for bransjen!

Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass har satt sammen et dagsaktuelt program med innlegg fra myndighetene, oljeselskap, leverandørindustri og organisasjonene.

Programmet legger stor vekt på de nye grønne næringene som havvind, karbonfangst og lagring og hydrogen, både når det gjelder teknologi og markedsmuligheter.

I tillegg vil Jarand Rystad fra Rystad Energy gi oss en rykende fersk oppdatering av markeder og fremtidsutsikter både internasjonalt og på norsk sokkel.

Møtet er åpent for alle interesserte, også bedrifter som ikke er medlem i Norsk Industri. Etter møtet blir det middag og sosialt samvær på Bristol Hotel kl 18.00. Egenandel for middagen er kr 900,-.

Velkommen til en spennende bransjedag!

Program

13.30: Kaffe/registrering

14.00: Åpning og velkommen - Bransjeforeningens viktigste aktiviteter og saker
v/ Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

14.15: Ny regjering: «Ambisjoner for energiindustrien på norsk sokkel»
v/ Amund Vik, statssekretær, Olje- og energidepartementet

14.45: Spørsmål til innledere

14.55: Samarbeidsarenaer i petroleumsindustrien
v/ Tormod Tønnesen, Norsk olje og gass

15.20: Pause

15.40: Norway energy hub: An industrial plan for the energy nation Norway - with special attention to H2
v/ Ulrik Olbjørn, Equinor

16.10: Karbonfangst og lagring, Langskip prosjektet: status, fremdrift og fremtid
v/ Erik Langholm, Aker Clean Carbon

16.30: «Leveransemodeller for havvind» og arbeidsgrupper «Fornybar Energi til havs»
v/ Knut Erik Steen, Norsk Industri

16.50: Oljeindustrien, globalt og lokalt, framtidsutsikter
v/ Jarand Rystad, Rystad Energy

17.30: Avslutning og avreise med buss til Hotel Bristol

18.00: Aperitif og middag

20.00: Kaffe/avec og sosialt samvær