Norsk Industri

Innhold

Kurs i bruk av eEPD-generatoren for møbler

  • 19. aug 2021Kl. 10:00–15:00
  • Digitalt via Teams
  • 4000,- Pris er per pers.

Siste del av kurset består av bedriftsspesifikk rådgivning fra LCA.no. Tidspunkt avtales separat for hver bedrift.

CO2-sky på blå himmel

Illustrasjon: Emanuel Balanzategui

Bli lisensbruker og bli kjent med produktenes miljøavtrykk

eEPD-generatoren for møbler gjør det enkelt for bedriftene å dokumentere miljøavtrykk av sine produkter. EPD miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration), iht. ISO-standard 14025 type 3, gir konkrete tall for ulike miljøparametere som klimaforavtrykk, energiforbruk og resirkulert innhold. En EPD gir objektiv, transparent og sammenlignbar miljødokumentasjon på internasjonalt standardisert vis.

Designindustriens eEPD-generator er et web-basert verktøy utviklet i samarbeid LCA.no, et datterselskap av Norsus (Norsk institutt for bærekraftsforskning). LCA.no har allerede laget 12 ulike bransje- eller bedriftstilpassede web-verktøy for generering av EPD miljødeklarasjoner og tok derfor med seg bred erfaring inn i arbeidet med møbelprodukter.

Illustrasjon: LCA.no

Agenda

Del 1, 19. august

  • Designindustriens miljø- og kvalitetsarbeid, med fokus på EPD
  • Hva er livssyklusanalyse (LCA)?
  • Hva er EPD miljødeklarasjoner?
  • EPD-Norge, krav og prosedyrer

Del 2, 19. august

  • Innlogging og gjennomgang av eEPD-generatoren
  • Lage EPD og analysere resultater

Del 3, ca. 2 uker senere

  • Inntil 3 timer bedriftsspesifikk gjennomgang

Del 3 avholdes gjerne ca. 2 uker etter del 1 og 2. Tidspunkt avtales separat mellom hver bedrift og LCA.no. Før del 3 jobber man med verktøyet og noterer alle spørsmål, så får man direkte svar ved bedriftsspesifikk gjennomgang og kan levere inn et arbeid for evaluering.

Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltakende bedrift lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no.

-------------------------------

Minst 2 personer på kurs
Hver bedrift må sende minst to personer på kurset, som gjør dem godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger, og kontrollere EPD-en som kommer ut av generatoren. Når opplysningene er lagt inn og kontrollert følger en enkel prosess for godkjennelse fra EPD-Norge, som er ansvarlig organ for alt EPD-arbeid i Norge.

Effektivisering og kvalitetssikring med web-løsning

– I 2019 gikk vi fra Excel-plattform til «2. generasjon EPD-verktøy» i form av en web-løsning, sier Egil Sundet, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. - Blant annet gjør web-løsningen det raskere å fylle produkt- og produksjonsdata inn i verktøyet, med økt kvalitetssikring av dette arbeidet. Varianthåndtering og visning av miljødata for ulike versjoner av samme produkt har blitt mer automatisert. En analysemodul gjør det enklere å bruke EPD-verktøyet i produktutviklingen, slik at de beste miljøbeslutningene kan tas tidligst mulig i prosessen.

Les mer her: Hvordan EPD-generatoren benyttes i produktutvikling

Tallfestede miljøpåvirkninger

- Målene i Paris-avtalen om drastiske reduksjoner av klimagassutslipp nås ikke ved synsing, sier Egil Sundet. - Vi trenger tall for å måle status og forbedringer. - Vil du vite karbonfotavtrykket og det samlede energiforbruket til produktene dine, kan du lese dette direkte på en EPD. Og du kan se i hvilke faser av livssyklusen belastningene er størst. Disse, og flere andre miljøparametere kommer fram som tallverdier som kan sammenliknes fra produkt til produkt. Det å kunne vise til tredjepartssertifiserte, konkrete og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. Interessen for, og kunnskapen om, denne type transparent miljøinformasjon er sterkt økende.

Meld deg på kurset