Norsk Industri

Innhold

Konferanser og seminar, Designindustrien

Kick-off: Circular Says + Afterwork

28. sep 2021, kl. 14:00–16:00

Norsk Industri Designindustrien skal legge frem sin posisjon på sirkulærøkonomi! Vi ønsker med dette å invitere medlemmer, politikere, myndigheter og andre interesserte til Kick-off: Circular Says + Afterwork.

Hold av datoen!

For vår bransje kan det økte fokuset på sirkulærøkonomi bety nye forretningsmuligheter og konkurransekraft. Circular Says vil gi et innblikk i Designindustriens 10 sirkulære prinsipper, sirkulære bedriftscaser, offentlig innkjøp og sirkulære anskaffelser.

Til slutt vil vi få en paneldebatt om CIRCULAR leadership: Hvordan leder man selskaper som skal gå i fra en lineær til en sirkulær økonomi? Hvilke statlige verktøy og insentiver trenger designindustrien for å styrke omstillingen?

Detaljert program og påmelding kommer.