Norsk Industri

Innhold

Har du kjennskap til din bedrifts datasystemer?

 • 22. sep 2021Kl. 09:00–12:00
 • Digitalt kurs
 • Deltakeravgift 2000,-
 • Påmeldingsfrist 17.09.21

Norsk Industri tilbyr nå et digitalt kurs om grunnleggende IKT-kompetanse for ledere/ mellomledere.

Norsk Industri i samarbeid med Simula har utviklet et kurs på tre timer for deg som er leder i industrien, slik at du kan stille de rette spørsmålene om din bedrifts datasystemer og til de ansattes IKT kompetanse. 

Digitalisering betyr omstilling av norsk næringsliv og behov for ny kompetanse for å kunne ta gode strategiske beslutninger. Å lykkes som leder i en digital verden krever en annen type kompetanse enn som erfaren bruker av datamaskin og programvare. På kurset gir vi den aller første innføringen i ulike problemstillinger du må ha med deg når du tar dine beslutninger sammen med samarbeidspartnere eller ansatte.

Følgende tema berøres i kurset:

 • Kan de ulike IKT systemene i din bedrift kommunisere med hverandre?
 • Har du for få eller har du for mange ulike IKT systemer – og blir de utnyttet riktig?
 • Har du nok søkelys på IT-sikkerhet- og har du tilstrekkelig back-up?
 • Er din bedrift forsikret mot Cyber-kriminalitet?
 • Involverer du riktig IKT kompetanse når investeringer skal beslutninger
 • Få en "a-ha" opplevelse om hvordan du kan benytte enkel programmering til å få oversikt i allerede eksisterende systemer.
 • Få med deg andre ledere sine gode og dårlige erfaringer med implementering av nye system.?

Kurset er en nyttig og kjapp innføring i grunnleggende forståelse for datateknologi, og vil bidra til et enda bedre beslutningsgrunnlag i din hverdag.