Norsk Industri

Innhold

Webinar: Trenger din bedrift ny kompetanse?

  • 24. jun 2021Kl. 09:00–10:00

Nærmere 50 millioner kroner til etter- og videreutdanning er nå tilgjengelig, både praksiskandidatkurs, Industrifagskolen og det nye tilbudet "Industriuniversitetet". På webinaret får du mer informasjon om ordningen og hvordan din bedrift kan søke midler.

Alle tilbudene er utviklet i samarbeid mellom bedrift, arbeidstaker og utdanningsinstitusjon. Det er utdanningsinstitusjonen som søker midler. Modellen forutsetter at arbeidslivet skal etterspørre utdanninger, og være med på å tilpasse/utvikle disse. På denne måten blir tilbudene mer målrettet, og undervisningen kan foregå digitalt/lokalt for å redusere reisebelastningen. Man får fullfinansiert selve utdanningstilbudet, og blir enige lokalt om fordelingen arbeidstid/fritid til utdanningen. Søknadsfristen er 17. september 2021.

  • Praksiskandidatkurs: Her kan ufaglærte få formalisert sin fagkompetanse, eller fagarbeidere kan ta et fagbrev nummer to. Vi har igjen ca. syv millioner til dette formålet i 2021.
  • Industrifagskolen: Velg mellom rundt 50 ulike moduler som en fagskole kan tilby din bedrift der den er. Finner du ikke noe som passer kan du søke midler til utvikling av nye tilbud. Vi har omtrent 20 millioner igjen til dette formålet i 2021. Her kan du se en oversikt over aktuelle tilbud som har fått støtte og som nå er søkbare.
  • "Industriuniversitetet": En ny ordning fra sommeren 2021 gjør at industrien kan søke midler til korte, tilpassede utdanningstilbud fra universiteter og høyskoler. Det blir lyst ut 20 millioner kroner til dette i 2021.

Norsk Industri har laget en søkeveileder til tilbudene

Agenda for webinaret

Slik vil Regjeringen sikre kompetanse og konkurransekraft for norsk industri
v/ TBA

Industrifagskolen som verktøy for omstilling
v/ Trond Haga, Aker Solutions Stord

Hva i alle dager gjør Fagskolen i Viken i Mo i Rana?
v/ Erik Hågensen, rektor, Fagskolen i Viken

Hva kan NTNU tilby for bedrifter som vil samarbeide?
v/ Ragna Ann Berge, leder, NTNU Videre

Diskusjon, spørsmål og svar

Ordstyrer: Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse og rekruttering, Norsk Industri