Norsk Industri

Innhold

Webinar for avfalls- og gjenvinningsanlegg

  • 25. mai 2021til 1. jun 2021
  • Webinar
  • GRATIS

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer som vanlig et seminar for avfallsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

Velg DEL 1, 25. mai eller DEL 2, 1. juni - påmelding under.

Seminaret skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene. Programmet i år rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for deltagelse fra andre IED-avfallsanlegg og statsforvalterne.

Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning.

Årets seminar, som er gratis, arrangeres som to webinarer: 25. mai og 1. juni 2021 fra 09.00 - 11.30.