Norsk Industri

Innhold

Teko årsmøte

  • 3. jun 2021, Kl. 12:30–14:00
  • Ditigalt møte

Styreleder Bjørn Aage Haugen vil orientere om aktuelle tekosaker og Knut Sunde går gjennom aktuelle industripolitiske saker.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene blir det behandling av styrets forslag til vedtektsendring for Teko Bransjeforening og Teko Servicekontor .