Norsk Industri

Innhold

På lag med leverandørene - hvordan jobber vi med dette?

  • 19. mai 2021, Kl. 13:00–15:00
  • Webinar på Teams

Petroleumstilsynets tema 2021

Program

  • Velkommen v/Ståle Kyllingstad 
  • På lag med leverandørene v/Ptil 
  • Sentrale forhold fra Fellesforbundet/Industri Energi
  • Praktiske innspill til operasjonalisering av "På lag med leverandørene», HMS-rådet og partene,
  • Praktisk samarbeid i 2021? Diskusjon – via chat
  • Takk for i dag v/Norsk Industri Runar Rugtvedt

 Deltakerlenke blir sendt de påmeldte i forkant av webinaret.