Norsk Industri

Innhold

Arbeidsgiver 2021

 • 13. apr 2021Kl. 09:00–11:30
 • Direktesendt digital konferanse
 • 600,-
 • Påmeldingsfrist 8. april 2021

Arbeidsgiver 2021 er i år en digital konferanse som sendes live fra Norsk Stream Studio i Oslo, og hvor du får anledning til å stille spørsmål til våre dyktige advokater.

Når resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret foreligger, skal mange bedrifter i gang med lokale forhandlinger. Arbeidsgiver 2021 er en lukket arena for våre medlemmer hvor vi analyserer årets mellomoppgjør, og gir konkrete råd og tips til de lokale forhandlingene. Dette er særdeles nyttig både for bedriftens ledelse og for HR.

Formålet med Arbeidsgiver 2021 er å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet til de lokale lønnsforhandlingene. Her analyserer vi oppgjøret, drøfter utfordringene og løsningene, og kommer med innspill til hvordan man skal gripe an de lokale forhandlingene i praksis. Konferansens overordnede mål er å bevare og styrke industriens konkurranseevne fremover. 

Hovedtemaet i 2021 vil være lønnsoppgjøret, som er et mellomoppgjør, i tillegg til tema som lokale forhandlinger, lønnsutvikling og økonomi. 

Deltakeravgiften er kr 600,- eks mva. Avbestillingsfrist er 30. mars. Blir du forhindret fra å delta, kan annen person fra bedriften delta.

Program

09.00: Velkommen v/ direktør Carla Botten-Verboven, Norsk Industri

09.05: Årets lønnsoppgjør

 • Innledning ved adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum, Fellesforbundet
 • Lønnsoppgjøret 2021
 • Lønnsoppgjøret 2022
 • Spørsmål fra deltakerne

09.35: Lokale forhandlinger inkl. spørsmål fra deltakere v/ advokat Sunniva Berntsen og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll, Norsk Industri

 • Bruken av de fire kriterier
 • Betydningen av det sentrale oppgjøret i de lokale forhandlingene
 • Gjennomgang av spørsmål og svar fra vakttelefonen (anonymisert)
 • Spørsmål fra deltakerne

10.10: Pause

10.20: Hvor i verden er det lettest å bli rik? v/Harald Eia

10.40: Lønnsutvikling og betydningen for norsk økonomi v/ sjefsøkonom Øystein Dørum, NHO

10.50: Arbeidsgiverpolitikk – gjennomslag i valgkampen? v/direktør Dag Arthur Aasbø, Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg

11.00: Aktuelt juridisk tema

11.15: Spørsmål

11.30: Avslutning