Norsk Industri

Innhold

Webinarserie: Brexit - hva skjer nå?

  • 14. jan 2021til 11. feb 2021
  • Webinar

EU og Storbritannia har nettopp inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss? NHO, Innovasjon Norge, Virke og Det internasjonale handelskammeret (ICC) arrangerer tre webinarer om temaet.

Illustrasjon: AdobeStock

Brexit vs Norge

Hvordan blir samhandelen mellom våre to land? Hva må norske bedrifter tenke på for at de fortsatt skal kunne drive business med Storbritannia? Hva vil Brexit ha å si for norsk næringsliv? Dette er noen av mange spørsmål og uklarheter. Derfor inviterer NHO, sammen med Innovasjon Norge, Virke og ICC Norge (International Chamber of Commerce) til en webinarserie om Storbritannia etter Brexit.

Del 1: Flyt av personer - 14. januar kl. 12-13

Hvilke nye regler gjelder for briter som skal jobbe i Norge, og for nordmenn som skal jobbe i Storbritannia? Våre foredragsholdere vil se på dette fra sine ulike synsvinkler. Les mer og meld deg på

Del 2: Flyt av varer - 28. januar kl. 12-13

Hva vil endre seg når det gjelder toll- og opprinnelsesregler, transport og logistikk? Dette vil våre foredragsholdere forsøke å svare på. Mer informasjon kommer.

Del 3: Flyt av tjenester - 11. februar kl. 12-13

Hvilke utfordringer finnes innenfor områder som godkjenninger, sertifiseringer, datalagring, forsikring og personvernregler? Våre foredragsholdere vil forsøke å gi deg svaret på dette. Mer informasjon kommer.