Norsk Industri

Innhold

HMS-nettverksmøte

  • 24. mar 2021Kl. 14:00–15:30
  • Webinar på Teams

Digitalt HMS-nettverksmøte for små og mellomstore bedrifter i Norsk Industri.

Møtet er kun for medlemsbedrifter i Norsk Industri.

Hvordan etablere en god HMS-kultur?

PROGRAM

14.00 Velkommen til HMS- nettverket
v/  fagsjef HMS Pernille Vogt i Norsk Industri

14.10 Hvordan jobbe med HMS-kultur i mindre virksomheter? 
v/ fagsjef Kristin Reitan i Energi Norge

14.25 Spørsmål fra deltakerne

14.35 Hvordan jobber vi med HMS-kultur hos oss?   
v/ HMS-leder Harald Eik, Glencore Nikkelverk

14.50 Hvordan få til godt samarbeid mellom partene på bedriften? 
v/ HMS-leder Kjell Brandal i ABB

15.05 Brakeout rooms - kort diskusjon i grupper; Hva er uklart? Hva lurer vi på?

15.15: Spørsmål i plenum

Ca. 15.30 Slutt (hvis behov kan vi utvide møtet til kl 16.00)

 

Les mer om prosjektet: HMS-nettverk for SMB-virksomheter