Norsk Industri

Innhold

Designindustrien: Fagdag miljø og kvalitet

  • 16. feb 2021Kl. 12:30–15:00
  • Webinar - digitalt møte
  • Påmeldingsfrist 14. februar 2021

Generelt økende miljø-, klima- og bærekraftskrav gir muligheter for økt konkurransekraft for våre medlemsbedrifter. Men mange opplever liten forutsigbarhet, og strever med å oppfylle stadig ulikt formulerte krav. Hvordan kan vi som bransje jobbe bedre sammen for bedre oversikt og gjennomslag?

Foto: AdobeStock

Fagdagen for våre medlemsbedrifter vil inneholde en gjennomgang og status på hva vi jobber med, bl.a.:

  • Rammevilkårsarbeidet vårt rundt miljø og kvalitet
  • Miljø- og kvalitetskrav i offentlige anskaffelser
  • EPD-prosjektet
  • Tekniske kvalitetsstandarder og Møbelfakta
  • Enkeltsaker som eksempelvis det pågående standardiseringsarbeid for elektronikk i møbler
  • Hvordan vi kan bidra mer for interiørsiden

Vi vil forsøke å gi dere overblikket på situasjonen rundt miljø- og kvalitetskrav og også belyse hvordan søsterorganisasjoner i nære naboland arbeider.

Vi gjennomgår "porteføljen"/omfanget i vårt arbeid rundt miljø og kvalitet, med henblikk på hva som bør ligger hvor. I bransjeforeningen og/eller i det kommende Kompetansesenteret.

Det vil settes av god tid til dialog og diskusjon med medlemsbedriftene.

Har du spørsmål ta kontakt!