Norsk Industri

Innhold

Webinar - Støtteordninger for klima og miljø

  • 10. nov 2020Kl. 09:00–10:30
  • Webinar
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 8. november
Webinaret er ment for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er også velkommen til å delta.

EUs Green Deal fastsetter et mål om 50-55 % reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå innen 2030. I 2050 skal Europa være klimanøytral og økonomisk vekst koblet fra økt ressursbruk. I Norge er det fastsatt tilsvarende målsetninger. Det er etablert flere støtteordninger, både i Norge og i EU som skal bidra til klima- og miljøinvesteringer i industrien.

Nasjonale støtteordninger er blant annet etablert i Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Enova er norsk kontaktpunkt for det europeiske Innovasjonsfondet mens Forskningsrådet er norsk kontaktpunkt for europeiske forskningsprogram som Horizon 2020. I tillegg tilbyr GIEK garantiordninger for lån, investeringer og produktleveranser som skal fjerne finansielle hindre og dekke risiko. Støtteordningene dekker ulike miljøtema, fra klima til ressursbruk og sirkulær økonomi.

På dette webinaret vil det informeres om innretning og erfaring med eksisterende støtteordninger og diskuteres hvordan eksisterende støtteordninger kan videreutvikles.

Program

09.00 Velkommen
v/ Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

09.05 Oversikt - støtteordninger for klima og miljø i det næringsrettede virkemiddelapparatet - Enova, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, GIEK, mv.
v/ Katrine Vinnes, Norsk Industri.

09.20 Eramets erfaring med støtteordninger for klima og miljø
v/ Kåre Bjarte Bjelland, Eramet

09.35 Enovas støtteordninger for industrien, PILOT-E, samt rolle som norsk kontaktpunkt til EUs Innovasjonsfond
v/ Anita Fossdal, Enova

09.50 Erfaringer med søknader til EUs Innovasjonsfond
v/ JannickeGerner Bjerkås, Fortum

10.05 Industriens syn - videre utvikling av støtteordninger
v/ Jeanette Iren Moen, Norsk Industri

10.20 Svar på innkommende spørsmål fra chat

Bedriftene oppfordres til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinaret. Spørsmål til avklaring kan sendes Berit Sørset eller Gunnar Grini.