Norsk Industri

Innhold

Webinar - Grønn Finans

  • 14. okt 2020Kl. 09:00–10:30
  • Webinar
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 12. oktober
Webinaret er ment for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er også velkommen til å delta.

EU-kommisjonen har iverksatt en rekke initiativer mht. grønn finans. Den overordnede hensikten med rammeverket for grønn finans er at miljøvennlig (grønn) produksjon, varer og tjenester skal få fordelaktige finansielle betingelser, enten gjennom gunstige lånebetingelser, tilgang til økonomiske tilskuddsordninger, fordeler mht. innretning av skatter og avgifter, synliggjøring ved rapportering av prosjekt- eller fondsporteføljer, mv.

EU-kommisjonen har utarbeidet forslag til kriterier for hva som kjennetegner bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmåter eller tiltak innen ulike bransjer. Det kan antas at bedrifter som møter disse kriteriene vil kunne oppnå finansielle fordeler av dette i fremtiden. I EUs Green Deal varsles det bl.a. at Kommisjonen vil integrere sirkulær økonomi i EUs nye forordning om "taxonomy", utarbeide forslag til miljømerking av finansielle produkter (fond, mv.), stimulere til at miljødokumentasjon i stadig større grad integreres i bedrifters styringssystemer og årsrapportering, revidere retningslinjer for statsstøtte mht. energi og miljø, vurdere økt bruk av miljøavgifter, etc.

Program

09.00 Velkommen
v/ Knut Baumann, Norsk Industri

09.05 Grønn finans i EU
v/ Andreas Engen Willersrud, NHO Brussel

09.20 Utfordringer og muligheter ved EUs rammeverk
v/ Sverre Høstmark, Norsk Industri

09.35 Hydros erfaringer med EUs bærekrafts kriterier
v/ Nina Lillelien, Norsk Hydro

09.50 Stena Metalls erfaringer med grønn finansiering
v/ Peter Gustafsson, Stena Metall

10.05 Finans Norges arbeid med grønn finans
v/ Agathe Schjetlein, Finans Norge

10.20 Svar på innkommende spørsmål fra chat

 

Les mer her:

Bedriftene oppfordres til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinaret. Spørsmål til avklaring kan sendes Berit Sørset eller Gunnar Grini.