Norsk Industri

Innhold

Webinar - Dokumentasjon av miljøfotavtrykk

  • 9. des 2020Kl. 09:00–10:30
  • Webinar
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 7. desember
Webinaret er ment for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er også velkommen til å delta.

I dag finnes det en rekke ordninger for å dokumentere miljøbelastningen av varer og tjenester. Eksempelvis utarbeider flere industribedrifter miljøvaredeklarasjoner (EPD) for sine produkter, basert på livssyklusanalyser. Det finnes også flere miljømerker som den nordiske Svanen og EU-Blomsten. I handlingsplanen for sirkulær økonomi varsler kommisjonen at revisjonen av Økodesign-direktivet vil bygge på kriterier og regler iht.

EUs forordning om miljømerking (Ecolabeling), EUs metodikk for å angi miljøfotavtrykk for produkter og tjenester og EUs kriterier for miljøvennlige anskaffelser. Per nå er det gjennomført en rekke pilotprosjekter i EU for å utvikle harmoniserte regler for miljøfotavtrykk - såkalte "Product Environmental Footprints" for en rekke ulike produkter, blant annet for maling.

Kommisjonen ser ut til å foreslå at bedrifter i fremtiden skal benytte denne type metodikk ved grønn markedsføring, slik at de kan dokumentere påstander om klima og miljø som brukes ved markedsføring. Metodikken for å angi produkters miljøfotavtrykk vil søkes integrert i EUs miljømerking (blomsten). Egenskaper som bl.a. levetid, resirkulerbarhet og bruk av resirkulert råstoff skal integreres i kriteriene for miljømerking. Men - hva skal til for at produkter med dokumentert lavt miljøfotavtrykk opplever etterspørselsvekst?

Program

09.00 Velkommen
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

09.05 EUs arbeid for å gjøre forbrukere i stand til å ta grønne valg
v/ Berit Sørset, Norsk Industri

09.20 Miljødirektoratets deltagelse i EUs ekspertgrupper
v/ Ingunn Dale Samset, Miljødirektoratet

09.35 EUs pilotprosjekter for miljøfotavtrykk
v/ Anne Lill Gade, Jotun

09.50 Erfaringer fra utarbeidelse av miljødokumentasjon og markedsmuligheter
v/ Kjersti Garseg Gyllensten, Borregaard

10.05 Hva trengs av regler, standarder og metoder for å kunne sammenligne miljøprestasjonen til ulike møbler, slik at kundene settes i stand til å kunne velge grønt
v/ Christian Lodgaard, Flokk

10.20 Svar på innkommende spørsmål fra chat


Les mer her:

Bedriftene oppfordres til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinaret. Spørsmål til avklaring kan sendes Berit Sørset eller Gunnar Grini.